Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Ekonomické údaje - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

V této záložce evidujete veškeré ekonomické údaje o příslušném vozidle jako je cenová úroveň služeb, pořizovací cena, údaje o pojištění atd.


Ceník

Číselné pole, ve kterém zadáváte cenovou úroveň služeb použitou pro konkrétní vozidlo. Zadáváte buď přímo nebo z návazného číselníku Ceníky. V tomto ceníku můžete mít vytvořeny různé druhy nabídkových cen poskytovaných služeb. Slouží jako podklad při fakturaci dopravních výkonů.

Upozornění Ceníky pro fakturaci dopravních výkonů jsou realizovány pomocí standardních cenových úrovní modulu Sklady. Pokud nikde není zadána žádná cenová úroveň, pak se všechny ceny při fakturaci zapisují ručně. Pokud máte v Doprava, Konstanty a číselníky, Nastavení parametrů nastavenu standardní cenovou úroveň, pak se ceny přebírají odtud. Další možnost je mít nastavenu nějakou jinou cenovou úroveň pro vozidlo nebo zákazníka. Pak má tato cena přednost před standardní.

Pořizovací cena

Číselné pole pro záznam pořizovací ceny automobilu.

Povinné ručení u, Číslo povin.ručení, Povinné ručení[tuz.měna]

Definice sjednaného povinného ručení.

Havarijní pojištění, Číslo pojistné smlouvy

Definice havarijního pojištění.

Leasingová společnost, Číslo leas.smlouvy

Definice leasingového vztahu.


Koef1-Koef3

Pole umožňující zadat číselný údaj (koeficient či konstanta vztahující se k vozidlu), který lze pak využít v kalkulačních vzorcích např. při definování SQL dotazů.

Při zapisování vozidla do databáze jste vyzvání k zadání počátečního stavu vozidla. Zadáte zde datum a počáteční stavy čítačů a nádrží k tomuto datu. Dále zde nastavujete plánované údržby a kontroly pro dané vozidlo. Pokud tak neučiníte, máte možnost zadat počáteční stavy pomocí akce Speciality v přehledu vozidel. Zadání počátečního stavu je podrobně popsáno v kapitole Speciality – Zadání počátečních stavů.

další