EDI komunikace - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

K vytváření různých elektronických výstupů z přehledů systému Helios Orange lze, kromě jiných možností, použít volbu místní nabídky Zprávy v daném přehledu. Přes Zprávy se například odesílají RELDP v elektronické podobě z modulu Mzdy nebo přes ně probíhá EDI komunikace. Jedním z možných formátů zprávy, který lze použít, je formát Obecný plugin. Samozřejmě existují také standardní formáty EDITEL Inhouse a XML, jejichž popis se nachází v Modulu Oběh zboží, Zprávy - Oběh zboží, (viz kap. Formáty EDITEL obecně). BID312

V této části dokumentace jsou popsána právě ta rozšíření systému Helios Orange (pluginy), která používají pro odesílání a načítání zpráv formát zprávy Obecný plugin. Lze je využít například tam, kde je třeba upravit některý ze standardních formátů.

V současnosti jsou k dispozici následující pluginy:
plugin rpEDI001.dll - umožňuje exportovat vydané faktury ve formátu, který vychází z formátu Editel - Inhouse pro Vydané faktury. Na rozdíl od něj ale obsahuje dopočítávanou částku spotřební daně i v případě, že částka spotřební daně na vydané faktuře je nulová.
plugin rpEDI002.dll - umožňuje exportovat vydané faktury ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Vydané faktury - verze pro partnery obchodního řetězce OBI, komunikující prostřednictvím O2 (Profinit) v souladu se specifikacemi "EdiCom", "Inhouse O2" a "MIG".
plugin rpEDI003.dll - umožňuje exportovat vydané faktury ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Vydané faktury - verze pro partnery obchodního řetězce OBI, komunikující prostřednictvím ORION
plugin rpEDI004.dll - umožňuje exportovat vydané faktury ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Vydané faktury - verze pro partnery obchodního řetězce Makro, komunikující prostřednictvím O2.
plugin rpEDI005.dll - umožňuje exportovat vydané faktury ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Vydané faktury - verze pro partnery obchodního řetězce OBI, komunikující prostřednictvím EDITEL.
plugin rpEDI006.dll - umožňuje exportovat vydané faktury ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Vydané faktury - verze pro partnery obchodního řetězce OBI, komunikující prostřednictvím TELEDIN.
plugin rpEDI007.dll - umožňuje exportovat výdejky ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Výdejky - verze pro partnery obchodního řetězce COOP, komunikující prostřednictvím EDITEL.
plugin rpEDI008.dll - umožňuje exportovat výdejky ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Výdejky - verze pro partnery obchodního řetězce Globus SK, (dodací listy), komunikující prostřednictvím IPN.
plugin rpEDI009.dll - umožňuje exportovat vydané faktury ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Vydané faktury - verze pro partnery obchodního řetězce Globus SK, komunikující prostřednictvím IPN
plugin rpEDI010.dll - umožňuje exportovat vydané faktury ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Vydané faktury - verze pro partnery obchodního řetězce BILLA, komunikující prostřednictvím IPN Data
plugin rpEDI011.dll - umožňuje exportovat vydané faktury ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Vydané faktury - verze pro partnery obchodního řetězce BILLA, komunikující prostřednictvím IPN Data
plugin rpEDI012.dll - umožňuje importovat objednávky do Došlých objednávek, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Došlé objednávky, který není vázán na konkrétního van operátora.
plugin rpEDI013.dll - umožňuje exportovat vydané faktury ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Vydané faktury - verze pro partnery obchodního řetězce Ahold, neni vázán na konkrétního van operátora
plugin rpEDI017.dll - umožňuje exportovat výdejky (dodací listy, avízo dodávky) ve formátu, který vychází z formátu Edi - Inhouse pro Výdejky - verze pro partnery obchodního řetězce Makro.
plugin rpEDI018.dll - umožňuje importovat objednávky do Došlých objednávek, který vychází z formátu EDITEL®-Inhouse 6/2005 (import) pro Došlé objednávky, který umožňuje importovat k položce množství a cenu za jednotku a není vázán na konkrétního van operátora.


Definice zprávy

Instalace pluginu, (viz. kap. Instalace pluginu), vytvoří definici zprávy pro odesílání zpráv v požadovaném formátu. V ní je třeba vyplnit pole Adresa místa určení zpráv.

V přehledu, např.: (Vydané faktury) zvolte v místní nabídce volbu Zprávy, Generování zpráv. Místní nabídku si zobrazíte pravým tlačítkem myši nebo tlačítkem Akce v panelu tlačítek. Dále zvolte Oprava na příslušné definici. Objeví se následující formulář:

Upozornění Obrázek je ilustrativní, nastavení je konkrétně pro formát rpEDI001.Export, ale u ostatních pluginů je nastavení analogické.

Zpravy- format Obecny plugin Inhouse - Registrovane pluginy1.jpg

Je třeba vyplnit následující pole formuláře: BID312

Formát zprávy

Vyberte formát Obecný plugin


Název zprávy

Uživatelský název zprávy, který se dále nikam nepřenáší. Využijte pro lepší orientaci uživatelů.


Adresa místa určení zpráv

Vyplňte složku, ve které se má vytvořit exportní soubor.


ProgID COM pluginu

Vyplňte řetězec rpEDI001.Export (viz obr. výše)

BID312

Struktura souboru

Podrobný popis struktur inhouse souborů ve formátu xls si můžete stáhnout zde:

Faktury vydané, upravený formát EDI Inhouse, spotřební daň - rpEDI001.dll

Název pluginu: rpEDI001.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Editel - Inhouse (export), ale s úpravou údajů o spotřební dani.

Podle zákona o spotřební dani (zákon 355/2003sb.) je povinnost uvádět na každém daňovém dokladu, který obsahuje produkty podléhající spotřební dani, celkovou výši spotřební daně zahrnuté v položkách (§5 odst. 2 a 3). Tuto povinnost (vyplývá z §5 odst. 1) mají i ti prodávající, kteří nejsou plátci spotřební daně, pokud celkové množství produktů na dokladu přesáhne hranici stanovenou §4 odst.3.

Ve standardním formátu Editel - Inhouse (export) se do exportního souboru, do položky Spotřební daň celkem (řádek SUM, pozice 98-109), přenáší z vydané faktury vždy součet pole Částka SD CC (sloupec TabPohybyZbozi.CCSD) jednotlivých položek faktury. Tato částka je ale u neplátců spotřební daně nulová.

Proto je formát v pluginu rpEDI001.dll, upraven oproti standardnímu formátu Editel - Inhouse (export). Úprava spočívá v tom, že se do exportního souboru, do položky Spotřební daň celkem (řádek SUM, pozice 98-109) načte hodnota podle následujícího pravidla:

  • Pokud je součet pole Částka SD CC jednotlivých položek faktury nenulový, tj. SUM(TabPohybyZbozi.CCSD) je nenulový, přenese se do exportního souboru tato částka. To znamená, že pokud je na položkách faktury spotřební daň, je zachován původní formát Editel - Inhouse (export).
  • Pokud je součet pole Částka SD CC jednotlivých položek faktury nulový, tj. SUM(TabPohybyZbozi.CCSD) je rovno nule, přenese se do exportního souboru částka, která je součtem pole Částka SD, tj. SUM(TabPohybyZbozi.CastkaSDCalc).


Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Faktury vydané, upravený formát Edi Inhouse O2 - rpEDI002.dll

Název pluginu: rpEDI002.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Editel - Inhouse (export) ve verzi pro partnery obchodního řetězce OBI, komunikující prostřednictvím O2 (Profinit) v souladu se specifikacemi "EdiCom", "Inhouse O2" a "MIG".


Zajištění čísla zboží platného pro OBI
a) "Zboží a služby / Návazné skupiny zboží" - založí se nová položka pro OBI
b) Nad novou položkou pro OBI menu na pravé tlačítko: "Organizace název..." - vybere se OBI
c) Nad novou položkou pro OBI menu na pravé tlačítko: "Zboží a služby..." - zde se doplní číslo zboží platné pro OBI
d) Při výběru položky do dokladu, který má v hlavičce stejnou organizaci jako v bodě b) se Číslo zboží platné pro OBI doplní do atributu „Popis 1“, ze kterého se při exportu přesune do položky


Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Faktury vydané, upravený formát EDI Inhouse ORION - rpEDI003.dll

Název pluginu: rpEDI003.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce OBI, komunikující prostřednictvím ORION.


Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Faktury vydané, upravený formát EDI Inhouse pro Makro přes O2 - rpEDI004.dll

Název pluginu: rpEDI004.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce Makro, komunikující prostřednictvím O2.


Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Faktury vydané, upravený formát EDI Inhouse pro OBI přes EDITEL - rpEDI005.dll

Název pluginu: rpEDI005.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce OBI, komunikující prostřednictvím EDITEL.


Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Faktury vydané, upravený formát EDI Inhouse pro OBI přes TELEDIN - rpEDI006.dll

Název pluginu: rpEDI006.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce OBI, komunikující prostřednictvím TELEDIN.


Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Výdejky, upravený formát EDI Inhouse pro COOP přes EDITEL - rpEDI007.dll

Název pluginu: rpEDI007.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Výdejky odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce COOP, komunikující prostřednictvím EDITEL.


Odeslání výdejky

Výdejku odešlete v přehledu Výdejky volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Výdejky, upravený formát EDI Inhouse pro Globus SK přes IPN - rpEDI008.dll

Název pluginu: rpEDI008.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Výdejky odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce Globus SK, komunikující prostřednictvím IPN.


Odeslání Výdejky

Výdejku odešlete v přehledu Výdejky volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Faktury vydané, upravený formát EDI Inhouse pro Globus SK přes IPN - rpEDI009.dll

Název pluginu: rpEDI009.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce Globus SK (faktury), komunikující prostřednictvím IPN.


Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Faktury vydané, upravený formát EDI Inhouse pro Billa přes IPN - rpEDI010.dll

Název pluginu: rpEDI010.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce BILLA (faktury), komunikující prostřednictvím IPN Data.


Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Faktury vydané, upravený formát EDI Inhouse pro Billa přes EDITEL - rpEDI011.dll

Název pluginu: rpEDI011.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce BILLA (faktury), komunikující prostřednictvím EDITEL.


Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.

Došlé objednávky, upravený formát EDI Inhouse pro import objednávek - rpEDI012.dll

Název pluginu: rpEDI012.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Došlé objednávky importovat došlé objednávky ve formátu Edi Inhouse - formát není vázán na určitého van operátora. EDI012 importuje objednávky dle formátu EDITEL®-Inhouse (import). Z objednávky importuje k položce pouze množství. (Množství i jednotkovou cenu, kterou určuje odběratel, k položce importuje plugin rpEDI018.dll)


Import objednávky

Vydanou fakturu importujete v přehledu Došlé objednávky volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne importní soubor.

Faktury vydané, upravený formát EDI Inhouse pro Ahold - rpEDI013.dll

Název pluginu: rpEDI013.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Vydané faktury odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce Ahold (faktury), formát není vázán na konkrétního van operátora. Tento formát vyžaduje naplnění externího sloupce TabKmenZbozi_EXT._PocetSpotrMjVeFaktMJ.


Odeslání faktury

Vydanou fakturu odešlete v přehledu Vydané faktury volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.

Výdejky, upravený formát EDI Inhouse pro Makro přes EDITEL - rpEDI017.dll

Název pluginu: rpEDI017.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Výdejky odesílat zprávy ve formátu Edi Inhouse - verze pro partnery obchodního řetězce Makro (výdejky), komunikující prostřednictvím EDITEL.

Odeslání faktury

Výdejku odešlete v přehledu Výdejky volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Nastavení definice zprávy je popsáno v následující kapitole. Ve složce, která je určena v definici zprávy, vznikne exportní soubor.


Došlé objednávky, upravený formát EDI Inhouse pro import objednávek - rpEDI018.dll

Název pluginu: rpEDI018.dll


Popis formátu

Rozšíření systému Helios Orange, které umožňuje v přehledu Došlé objednávky importovat došlé objednávky ve formátu Edi Inhouse - formát není vázán na určitého van operátora. Plugin rpEDI018.dll odpovídá zprávě formátu "EDITEL®-Inhouse 6/2005 (import). Ke zboží importuje nejen množství, ale i cenu za jednotku (tj. cenu určuje odběratel).


Import objednávky

Vydanou fakturu importujete v přehledu Došlé objednávky volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Vyberte si tu definici zprávy, která má ve sloupci Typ zprávy hodnotu Obecný plugin. Ze složky, která je určena v definici zprávy (Adresa místa zdroje zpráv), se naimportuje došlá objednávka.