Druhy pohybů - Leasing

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20540


Druhy pohybů

Přehled Druhy pohybů

Důležitým požadavkem při pronájmu předmětu leasingu je možnost evidence splátek. Ke každému předmětu se generuje rozpis splátek. Ovšem v tomto rozpisu splátek nejsou jen vlastní splátky, existují i jiné pohyby jako je např. zavedení předmětu leasingu, splátka mimo pořadí, zvýšení nebo snížení ceny, prodej za odkupní hodnotu. Každý z pohybů na předmětu leasingu je jednoznačně určen druhy pohybů, které si nadefinujete v tomto přehledu Druhy pohybů. Základní druhy pohybů jsou přednastavené v okamžiku instalace programu, můžete je upravit, zrušit nebo doplnit o vaše další Druhy pohybů. Druhy pohybů určují časový průběh leasingové smlouvy od zavedení předmětu, přes jednotlivé splátky až po ukončení smlouvy nebo odkoupení předmětu za odkupní cenu. Druhy pohybů v leasingu jsou určitou analogií Druhů pohybu v modulu Majetek.


Tip Doporučujeme uvážit funkcionalitu a podrobnost jednotlivých Druhů pohybů. Doporučujeme pro každý z Účelů (leasing, opakované platby - automatická fakturace, splátky a časové rozlišení) nadefinovat vlastní Druhy pohybů. Vlastní Druhy pohybů je možno nadefinovat až na úroveň Skupiny, tzn. pro každou Skupinu nadefinovat vlastní Druhy pohybů.

Editor Druh pohybu

Pro založení nového Druhu pohybu je třeba stisknout tlačítko Nový nebo klávesu <F2>. Otevře se formulář - dialogové okno - Druh pohybu. Je zapotřebí zadat alespoň Název druhu pohybu 1 a vybrat Typ pohybu. Na formuláři jsou dvě záložky, Druh pohybu a Poznámka.


Editor Druh pohybu, záložka 1 - Druh pohybu

Druhy pohybu zal1.png


V editoru Druh pohybu, záložka 1 - Druh pohybu se zadávají tyto údaje:


 • Název druhu pohybu 1 - název druhu pohybu. Povinný údaj


 • Název druhu pohybu 2 - další název druhu pohybu. Nepovinný údaj


 • Typ pohybu - pole s výběrem. Typ pohybu má zásadní význam, určuje, jak se bude pohyb chovat. Pohyby pro některé typy pohybu generuje program autonmaticky, jiné se zadávají ručně.
  • Rozpis splátek - pro generování jednotlivých splátek (program generuje automaticky podle počtu měsíců)
  • Zavedení - pro první pohyb, kterým se zadává celková cena předmětu
  • Ukončení - pouze ve speciálních případech pro poslední pohyb, kterým se předčasně ukončí smlouva
  • Odkupní hodnota - pro odkoupení předmětu leasingu za odkupní cenu po uhrazení všech splátek (program generuje automaticky po posledním pohybu s typem pohybu Rozpis splátek)
  • Zvýšení/snížení - v případě změny ceny předmětu leasingu
  • Splátka mimo pořadí - pro případ např. první zvýšené splátky
  • Opakované platby - pouze pro případ opakovaných plateb ve skupině pohybů s nastavením účelu Opakované platby


 • Povolit účtovat - pokud chcete pohyb účtovat, je nutno pro daný Druh pohybu toto pole označit. Jako výchozí se nabízí označeno.


 • Číslo kontace - pole s výběrem z návazného přehledu Účetní kódy - kontace. Pole je aktivní pouze tehdy, když je předchozí pole Povolit účtovat označeno. V přehledu se zobrazují pouze kontace pro leasing. Přiřazená kontace se pak přednabízí na pohybech pro daný Druh pohybu.


 • Povolit fakturaci - pokud chcete z pohybu generovat faktury, je nutno pro daný Druh pohybu toto pole označit.

Editor Druh pohybu, záložka 2 - Poznámka

V editoru Druh pohybu, záložka 2 - Poznámka se zadávají tyto pomocné nepovinné údaje:


 • Poznámka - textový údaj k druhu pohybu, nepovinný údaj.


 • Popis - delší textový údaj k druhu pohybu, nepovinný údaj.

Pás karet - karta Akce přehledu Druhy pohybu

Pro přehled Druhy pohybů je specifická tato akce:


 • Kopie druhu pohybu - akce pro vytvoření kopie druhu pohybu.

Další strana