Druhy účetních dokladů - Konstanty a číselníky - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID40

Číselník druhů účetních dokladů slouží k vytvoření jednotlivých číselných řad účetních dokladů, např. faktur odběratelských, pokladních dokladů, interních dokladů apod. Dříve než budete zadávat jednotlivé účetní doklady, je třeba aby byl pro tyto doklady založen příslušný Druh účetních dokladů.

Přehled druhů účetních dokladů otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Účetnictví, Konstanty a číselníky/Druhy účetních dokladů.

V pásu karet karty Přehled zobrazíte dostupné akce. Pro přehled druhů účetních dokladů jsou specifické akce v pásu karet na kartě Akce:

Blokování

Zablokování vybraných záznamů

Slouží k označení vybraných druhů účetních dokladů, jsou potom označeny (zatrženo) ve sloupci B (Blokováno). Pro potvrzení akce je nutno zadat heslo. Na tento příznak lze zafiltrovat, viz kapitola Nastav.

Odblokování vybraných záznamů

Slouží k odznačení vybraných druhů účetních dokladů, jsou potom nejsou označeny (nezatrženo) ve sloupci B (Blokováno).


Přednastavení/Odnastavení druhu účetního dokladu.

Potvrzením této volby místní nabídky nastavíte druh účetního dokladu, který se nachází na kurzorovém řádku, aby se tento druh účetního dokladu nabízel při otevírání přehledu Účetní deník. Pro potvrzení akce je nutno zadat heslo.


Definice práv

BID543 Tato nabídka umožňuje nastavit jednotlivým uživatelům přístup k jednotlivým druhům účetních dokladů.

Po potvrzení nabídky se zobrazí okno Definice práv (DUD) - seznam uživatelů, kteří mají nastavena práva k DUD:, toto se vztahuje k druhu účetního dokladu na kterém byl nastaven kurzor. V tomto okně jsou zobrazeni uživatelé (popř.role), kteří mají definována práva k tomuto DUD. Dokud nejsou k druhu účetního dokladu nastavena žádná práva, mají k němu práva všichni uživatelé.

Po potvrzení nabídky Nový se otevře přehled uživatelů, které můžete přenést do definice práv druhu účetního dokladu.

Po potvrzení nabídky Oprava se otevře definice práv vybraného uživatele (popř.role). Zde nastavujete práva přístupu, zaškrtáváte možnosti

  • Plný přístup
  • Jen ke čtení
  • Zakázaný přístup

Uživatel v přehledech nevidí druhy účetních dokladů, k nímž má zakázaný přístup.

Upozornění Jakmile jsou k druhu účetního dokladu práva na plný přístup, mají k němu ostatní uživatelé přístup jen ke čtení.

Kopie DUD

Pomocí této nabídky je možné vytvořit kopii DUD. V editoru je nutné zadat odpovídající název a nové číslo DUD (nelze uložit kopii DUD s prázdným nebo duplicitním číslem).

Hromadné změny

Pomocí této nabídky je možno změnit vybrané atributy u jednotlivých druhů účetních dokladů hromadně. Položky které se mají měnit je potřeba zaškrtnout v bílém čtverečku u vybraného atributu, tím se zpřístupní nastavení toto atributu a vy volíte, na co se má změnit. U řady dokladů můžete též zvolit, pro která období se má nastavit. Posledním řádkem určujete, zda se má změna promítnout pouze na aktuálním řádku (pole zaškrtnuto) nebo zda bude změna aplikována na všechny označené druhy účetních dokladů.

Import

BID9999 Tato akce slouží pro komunikaci s nižší verzí systému Helios - verze pod operačním systémem DOS.

Rozkopírování

Rozkopírování do jiné databáze Helios Orange

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail