Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Doručenky a odpovědi - Celní případy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Pokud předáváte celnímu úřadu deklarace prostřednictvím VAN operátora, dostanete od celního úřadu informaci o doručení deklarace (doručenku). Je v ní uvedeno číslo přijaté deklarace a datum a čas přijetí. Časový údaj je důležitý především při zjednodušených postupech, kdy je nutné čekat jistou dobu na případnou kontrolu zboží. Dále můžete od CÚ dostávat odpovědi na zaslané deklarace. Odpověď je textová informace s libovolným obsahem, např. že můžete zboží vyložit bez kontroly.

Jako první krok je nutné programu sdělit odkud má doručenky a odpovědi přebírat (zadat disk a adresář sloužící jako zdroj). Toto provedete v modulu Pomocné číselníky/Přehled definice zpráv. Zadáte pokyn k opravě či vytvoření nové definice a vyplníte požadované údaje.

Definice nového typu zprávy

Dorucenky a odpovedi - Celni pripady1.jpg


Jednu definici potřebujete pro formát Doručenky, jednu pro formát Odpovědi. Pokud by zprávy měly více zdrojových míst (např. při komunikaci prostřednictvím více VAN operátorů), založte více definic pro každý formát.

Z modulu Celní případy lze doručenky a odpovědi vyzvedávat, prohlížet a tisknout. Každou doručenku a odpověď se program snaží přiřadit odeslané deklaraci. Přiřazuje se podle jména deklarace a jména zprávy. Pokud přiřazení nelze provést, program Vás o tom bude informovat. Po úspěšném spárování doručenky a deklarace se do deklarace dosadí datum doručení. To lze zařadit mezi sloupečky přehledů (datum a čas doručení je uložen v atributu „Datum doručenky“).

Kdykoli vstoupíte do přehledu Doručenky a odpovědi, program se podívá, zda ve zdrojových adresářích nejsou nové zprávy. Pokud ano, nabídne jejich převzetí. O výsledku převzetí nových zpráv dostanete informaci, kde je uvedeno, zda se zprávu podařilo ztotožnit s odeslanou deklarací.

Z přehledu doručenek a odpovědí můžete tisknout formou opisu nebo přímo prohlížet a tisknou obsahy jednotlivých zpráv a to tak, že na požadované zprávě dvakrát poklepnete myší a stisknete Otevřít.

Přehled přijatých doručenek a odpovědí

Dorucenky a odpovedi - Celni pripady2.jpg


V přehledech ECS vývoz, ICS dovoz a tranzit můžete ke každé deklaraci zobrazit přehled k ní příslušných přijatých zpráv. Stačí stisknou pravé tlačítko myši a z místní nabídky vybrat položku Zprávy – Přehled zpráv k dokladu.


Automatické stahování doručenek a odpovědí

Nad přehled Doručenky a odpovědi byla přidána akce pro opakované načítání.


Po spuštění akce se bude automaticky a neustále spouštět akce pro načítání odpovědí, po skončení počká nastavený interval a spustí se znovu. Akci lze přerušit ve fázi načítání i ve fázi čekání.


Interval [počet sekund] lze nastavit v konfiguraci - Možnosti / Uživatelské konstanty lokální - záložka Celní případy (přednastaveno 10sec).


- Je vhodné zapnout logování zpráv, aby bylo vidět, co se kdy dělo. Více o logování zpráv najdete v příručce na webu Celní případy

- Společné kapitoly - Logování zpráv]

- Případné chyby budou zalogovány, bez zobrazení dialogu.

- Pouze, pokud by systém nemohl rozhodnout sám, tak se proces pozastaví se zobrazením dialogu : např. pokud je xml zpráva s prošlým certifikátem el.podpisu, tak je na uživateli, zda zprávě přesto bude důvěřovat nebo ne. (stává se občas v době výměny celního šifrovacího/podepisovacího certifikátu, když zprávy od VAN operátora stáhne o den později,....).

Upozornění Ošetřen stav, kdy nejsou k importu žádné zprávy, akci lze přerušit. Loguje se jen prvotní spuštění, ne opakované automatické.

Dotazy na stav tranzitů a vývozů

Program Helios, modul Celní případy Vám umožňuje zeptat se prostřednictvím Van operátora na stav (datum ukončení, přechodu hranic, ukončovací čísla) tranzitů a vývozů.

Od dubna 2002 poskytuje celní správa informace o stavu tranzitních a vývozních JCD. Služba je dostupná pouze přes VAN operátory. Před prvním dotazem musíte požádat svého VAN operátora o změnu nastavení koncovek přenášených souborů tak, aby se k vám odpověď celní správy dostala.

Dotaz na stav vývozní ICS deklarace nebo NCTS vydaného vytvoříte z přehledu deklarací tak, že označíte (např. klávesou <Ins>) deklarace, na jejichž stav se chcete optat (musí u nich být vyplněno evidenční číslo), stisknete pravé tlačítko myši a vyberete Zprávy/Generování zpráv. Ze seznamu zprávy vyberete např. Dotaz na stav tranzitu (pokud taková zpráva v seznamu není, vytvořte ji postupem popsaným výše v této kapitole). Dotaz je poté přes VAN operátora odeslán na server celní správy, který během několika minut vyhotoví odpověď, kterou najdete mezi doručenkami a odpověďmi. Údaje z odpovědi se automaticky zapracují do příslušných deklarací (do záložek Záruka), ihned po příjmu odpovědi tak uvidíte změny v množství ukončených tranzitů a ve výpočtu výše záruk.

další