Doklady přeúčtování - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20670


Přehled Doklady přeúčtování slouží k evidenci účetních záznamů (dokladů) vzniklých přeúčtováním režií. Pouze z tohoto přehledu lze doklady přeúčtování rušit. Jedná se o přehled, který má stejnou strukturu jako Účetní deník. Navíc je zde speciální sloupec Přeúčtování, kde je informace, zda se jedná o řádek doklad, který vznikl stornem původního řádku, nebo zda se jedná o řádek, který vznikl přeúčtováním režií.V přehledu Doklady přeúčtování nelze zadávat nové doklady ani je opravovat. Doklady přeúčtování však lze zrušit stiskem tlačítka Zrušit nebo klávesy Delete.


Pás karet Akce přehledu Doklady přeúčtování

  • Zdrojové řádky dokladů - Ctrl+U - na označeném řádku se zobrazí zdrojové řádky dokladů, neboli vazba na zdrojový řádek dokladu. Na označeném řádku zdrojového dokladu lze spustit další akci místního menu Zdrojový doklad - Ctrl+U - zobrazí se celý zdrojový doklad se všemi řádky.


  • Související řádky dokladů - Ctrl+S - na označeném řádku se zobrazí všechny související řádky dokladu přeúčtování.