Definované opisy - Helios Intelligence

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID242

 • V přehledu Definované opisy naleznete všechny definované opisy z celého systému HELIOS Orange vytvořené uživateli.
 • V tomto přehledu nelze vytvářet nové definované opisy - to je vždy možné pouze v patřičném přehledu, pro který je opis definován.
 • Vše o tvorbě naleznete v kapitole Pás karet (Ribbon) - Společné kapitoly: Tisk.V přehledu můžete použít speciální volby pásu karet (na kartě Akce) určené pro přehled Definované opisy:

Export

 • Tato volba je aktivní pouze v případě, že je vytvořen alespoň jeden definovaný opis.
 • Potvrzením této volby dojde k vyexportování definovaných opisů, které jste označili kurzorem.
 • Označování provádíte postupem standardním pro systém Windows, tedy např. stiskem klávesy <Ctrl> a klepnutím levého tlačítka myši na záznamy, které chcete exportovat.
 • Po potvrzení volby Export se otevře dialogové okno pro výběr cesty a jména souboru, do kterého chcete vybrané definované opisy exportovat.
 • Zde vyberete cestu (disk a adresář) a vyplníte jméno souboru, do kterého se má exportovat.
 • Jako standardní přípona jména souboru se nabízí *.HDOX.
 • Doporučujeme tuto příponu ponechat.
 • Stiskem tlačítka Uložit nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce exportu definovaných opisů.
  • Pokud jméno souboru, které jste zadali, již existuje, jste upozorněni dotazem:
   • Soubor *.HDOX již existuje, přejete si ho přepsat nebo do něj přidat?
  • Stiskem tlačítka Přepsat dojde k přepsání souboru (původní definované opisy uložené v souboru se přepíší nově exportovanými).
  • Stiskem tlačítka Přidat jsou do souboru přidány definované opisy, které jste vybrali k exportu.
   • Definované opisy, které soubor již obsahoval, jsou v souboru ponechány s tím, že definované opisy se stejným systémovým číslem jsou nahrazeny definicí exportovaných definovaných opisů.
  • Stiskem tlačítka Storno akci exportu zrušíte.


Import

 • Potvrzením této volby můžete provést import definovaných opisů, které byly dříve uloženy do souboru pomocí volby Export přehledu Definované opisy.
 • Například tedy u vícefiremní instalace pokud přenášíte definované opisy vytvořené v jedné firmě do databází ostatních firem, nebo pokud potřebujete naimportovat definované opisy vytvořené na zakázku vaším dodavatelem systému Helios Orange.
 • Po potvrzení volby Import se otevře dialogové okno pro výběr cesty a jména souboru, ze kterého chcete vybrané definované opisy importovat.
 • Zde vyberete cestu (disk a adresář) a jméno souboru, který se má naimportovat.
 • Po výběru souboru se ve spodní části dialogového okna zobrazí seznam všech definovaných opisů, které obsahuje.
 • Automaticky jsou označeny k importu všechny obsažené definované opisy, případně můžete označit pouze jen ty, které chcete importovat.
 • Označování provádíte postupem standardním pro systém Windows, tedy např. stiskem klávesy <Ctrl> a klepnutím levého tlačítka myši na definované opisy, které chcete importovat.
 • Stiskem tlačítka Otevřít nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce importu definovaných opisů.
 • Systém při importu nekontroluje existenci definovaných opisů v databázi a v importním souboru a při shodě GUID (jednoznačná identifikace) dojde k přepsání definice importovaných definovaných opisů.Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail