Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Daňové režimy - Evidence k DPH

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID1581

Daňové režimy

Daňový režim je množina daňových klíčů, které mají vzájemnou logickou souvislost.
Daňový režim slučuje daňové klíče a usnadňuje tak výběr Daňových klíčů na položkách dokladů.
Na hlavičce prvotních dokladů doporučujeme zadat vždy v poli Daňový režim potřebný Daňový režim pro konkrétní doklad.
Pokud je zadán Daňový režim na hlavičce dokladu, nabízí se na položkách dokladu už jen Daňové klíče vztahující se k tomuto daňovému režimu.
Pokud není na hlavičce dokladu Daňový režim zadán, nabízí se na položkách Daňové klíče ze všech Daňových klíčů, které jsou na dané řadě povoleny.

DR prehled.png

Pás karet - karta Přehled

 • Nový
 • Zruš
 • Oprava

Standardní akce, které ale u daňových režimů spíše nevyužijete, pracuje se s přednastavenou sadou Daňových klíčů.
Doporučujeme přednastavenou sadu daňových režimů neupravovat, pokud potřebujete režim nastavit jinak, vytvořte vlastní. Akci oprav, proto využijete především pro prohlížení editoru.

Pás karet - karta Akce

Přehled daňových klíčů

Umožní zobrazení daňových klíčů na daňovém režimu. BID1579

Nastavit aktivní

Označí aktivně používané daňové režimy. Chráněno globálním heslem.

Zrušit aktivní

Zruší označení aktivního daňového režimu. Chráněno globálním heslem.

Kopie daňového režimu

Zkopíruje daňový režim včetně navázaných daňových klíčů. Je nutno vyplnit jedinečný kód a název nového daňového režimu.

Import daňových režimů a daňových klíčů

Je umožněn import přednastavených Daňových režimů včetně daňových klíčů. Jedná se o Import ze složky SYSTEM výběrem souboru s názvem DANKLICE_20XXXX.TXT

Rozkopírování

Vykopírování daňových režimů do jiných databází.

Editor Daňového režimu

Na záložce 2 - Daňový klíč v Pásu karet Přehled provedete zařazení Daňových klíčů na Daňový režim. BID1582

Pomocí tlačítek Přidat a Odebrat je umožněno přiřazování Daňových klíčů do přehledu.

Pás karet Akce - Změna přednastaveno

Volby jsou čtyři:

 • Nepřednastaveno
 • Přednastaveno
 • Přednastaveno pro zboží
 • Přednastaveno pro službu
Tip Princip přednastavení - pro každou sazbu DPH a směr plnění lze přednastavit danou hodnotu (kromě hodnoty Nepřednastaveno) na daňovém režimu pouze u jednoho daňového klíče.

Pokud je daňový klíč na daňovém režimu označen jako Přednastavený, tak se na položce dokladu po zadání příslušné sazby vyplní právě tento přednastavený daňový klíč. Pro daný Daňový režim může tedy být označen jako Přednastaveno žádný nebo jeden Daňový klíč pro stejný druh sazby DPH. Volbu Přednastaveno aktivujete na záložce 2 - Daňový klíč v pásu karet Akce na příslušném Daňovém klíči výběrem Změna přednastaveno.

Princip přednastaveni daňového klíče na položku faktury
 • Je požadováno zboží:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč „přednastaveno pro zboží", pokud se nenajde, pokračuje se dále:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč "nerozlišeno“, pokud se nenajde, daňový klíč není nenalezen.
 • Je požadována služba:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč " přednastaveno pro službu", pokud se nenajde, pokračuje se dále:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč "nerozlišeno", pokud se nenajde, daňový klíč není nenalezen.
 • Je požadováno neurčeno:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč "nerozlišeno", pokud se nenajde, pokračuje se dále:
  • najde se právě jeden daňový klíč (libovolný), pokud se nenajde, daňový klíč není nenalezen.
Tip Pokud není daňový klíč nalezen, musí se doplnit na položku faktury ručně.


DR.png

Upozornění Pro zjednodušení nastavení této funkcionality jsou pro uživatele připraveny k importu daňové režimy včetně importu daňových klíčů. Nadále zůstává uživateli možnost si tyto číselníky založit ručně.