Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Daňové klíče - Evidence k DPH

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID1579

Přehled Daňové klíče

Po naimportování Daňových režimů zde naleznete přednastavenou sadu daňových klíčů. Podle zdanitelných plnění, ke kterým dochází ve vaší organizaci, doporučujeme zvolit způsob používání daňových klíčů pomocí voleb Pásu karet, viz dále. Jednotliví uživatelé si mohou upravit podle svých potřeb. Nastavení lze kdykoli změnit. BID1579

Pás karet - karta Přehled

 • Nový
 • Zruš
 • Oprava

Standardní akce, které ale u daňových klíčů spíše nevyužijete, pracuje se s přednastavenou sadou Daňových klíčů.
Doporučujeme přednastavenou sadu daňových klíčů neupravovat. Akci oprav, proto využijete především pro prohlížení editoru.

Pás karet - karta Akce

Přehled sazeb DPH

Zobrazí sazby DPH zadané na daném Daňovém klíči.

Nastavit aktivní

Označí aktivně používané daňové klíče. Slouží jako filtr při volbě Způsobu použití daňových klíčů… v pásu karet Akce.

Zrušit aktivní

Zruší označení aktivního daňového klíče. Slouží jako filtr při volbě Způsobu použití daňových klíčů… v pásu karet Akce.

Kopie daňového klíče

Zkopíruje daňový klíč. Je nutno vyplnit jedinečný kód a název nového daňového klíče.

Způsob použití daňových klíčů pro aktuálního uživatele

Přihlášený uživatel si může výběrem ze zobrazeného okna vybrat daňové klíče, které bude využívat. Jedná se o formu filtru. Uživatel vybere legislativu (Pole Země - přednastavena je CZ) a označí, které skupiny Daňových klíčů bude jako uživatel využívat.

Způsob použití daňových klíčů pro všechny uživatele

Pomocí této volby lze vybrat pro práci v dané databázi ty daňové klíče, které jsou reálně firmou využívány. Jedná se o formu filtru. Uživatel vybere legislativu (přednastavena je CZ) a označí, které skupiny Daňových klíčů bude firma využívat.

Způsob použití daňového klíče

Doplnění sazeb DPH

Umožní hromadné doplnění sazeb DPH k označeným klíčům.

Doplnění účtů DPH

Umožní hromadné doplnění analytik účtů DPH k označeným klíčům.

Editor Daňový klíč

Záložka 1 - Daňový klíč

Daňový klíč - záložka 1


Na záložce 1 – Daňový klíč jsou obsaženy následující atributy:


[1] Daňový klíč

 • Kód daňového klíče – unikátní údaj. Přednastavené Daňové klíče obsahují v názvech OUT pro Výstup, IN pro Vstup, RCH po Samovyměření a POM pro korekci a úpravu odpočtů daně.
 • Název daňového klíče


[2] Vlastnosti

Druh sazby DPH (jsou připraveny různé volby s ohledem na jinou legislativu i možný budoucí stav CZ legislativy)

Směr plnění

 • Vstup
  • Samovyměření (reverse-charge)
  • Vstup
 • Výstup
  • Výstup
  • Výstup PDP (režim přenesení daňové povinnosti na výstupu)

Směr plnění určuje kromě směru plnění i základní režim DPH:

 • Samovyměření při pořízení služby nebo zboží z EU nebo dovoz zboží ze třetích zemí, kdy je správce daně FÚ, i tuzemské samovyměření v režimu PDP
 • Režim přenesení daňové povinnosti na výstupu
 • Daň na vstupu v ostatních případech
 • Daň na výstupu v ostatních případech

Kód plnění – kódy plnění používané pro souhrnné hlášení (kódy 0 až 3). Toto pole bude aktivní při zadání Směru plnění = Výstup a Druhu sazby DPH = Nulová.

Zboží/Služba: Pro DPH je třeba je třeba rozlišit službu nebo zboží, toto je možné rozlišit přímo na daňovém klíči.

 • Služba
 • Zboží
 • Neurčeno


V případě režimu Reverse Charge se pole Druh sazby DPH změní v názvu na Sazba DPH samovyměření.


[3] Poznámka

Poznámka – uživatelská poznámka k daňovému klíči

Záložka 2 – Sazby DPH

Na této záložce jsou na daňový klíč navázány sazby DPH. Na jeden Daňový klíč může být navázáno více sazeb DPH. BID1580

Příklad Příklad navázání sazeb DPH na daňový klíč

Na jednom Daňovém klíči = Základní sazba vstup mohou být navázány všechny existující sazby DPH pro aktuální i minulá období nejen pro zemi CZ, ale i pro všechny země a jejich legislativy – např. CZ19%, CZ 20%, CZ 21%, CZ 22%, SK 19%, SK 20% ... . Tuto variantu zvolíte, pokud jste plátci i v jiné zemi než CZ a nepotřebujete využít všechny varianty plnění pro danou zahraniční legislativu. Pro legislativu SK můžete využít import přednastavených daňových klíčů a daňových režimů v plné šíři.


Na Záložce 2 vybíráte (pro tento konkrétní Daňový klíč tlačítkem Přidat nebo pomocí F2) příslušnou sazbu DPH ze seznamu sazeb DPH pro danou legislativu a zemi.

Po výběru sazby DPH jsou na dané sazbě obsaženy následující atributy:

 • Sazba DPH
 • Účet DPH Vstup – jedná se o Povinný údaj pro zaúčtování dokladu se směrem plnění na vstupu (pole Účet DPH na Výstupu je neaktivní). Pro směr plnění = Samovyměření jsou aktivní pole Účet DPH vstup i Účet DPH výstup.
 • Účet DPH Výstup – jedná se o Povinný údaj pro zaúčtování dokladu se směrem plnění na Výstupu (pole Účet DPH na Vstupu je neaktivní)
 • Poznámka


Ilustrativně je na dalším obrázku zobrazen příklad, kdy je platnost sazby ukončena a pro další období je navázána další sazba DPH:

DK 2 ZAL.png

Mezi Daňovým klíčem a sazbou DPH je vazba M:N, což znamená, že na jednu sazbu DPH může být navázáno více Daňových klíčů. Např. na sazbu 21% pro CZ je to minimálně Daňový klíč pro Základní sazbu vstup a Základní sazbu výstup.

V případě, že dojde ke změně sazby DPH, uživatel do Daňového klíče přidá pouze novou sazbu a naváže na ni nově vytvořený analytický účet DPH.

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail