Creditcheck – Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Creditcheck umožňuje uživateli ověřovat kredibilitu organizací v Helios Orange. Toto prověření se získává v číselníku organizací. V prostředí Helios Orange, kdykoliv při použití dané organizace, dojde ke kontrole, v jaké je organizace zařazena Creditcheck skupině, a může dojít k upozornění. Ověření kredibility je funkční pouze pro česká a slovenská IČ (nutno zaškrtnout v konfiguraci pluginu, pro která IČ má dojít k ověřování).

Creditcheck pro Helios Orange se dělí na dvě části:
1. Windows služba - tato je nainstalována na serveru spolu s instalací Helios Orange a zajišťuje automatickou aktualizaci statusu Creditcheck pro organizace definované v HeO.
2. Samotný plugin - tento umožňuje uživateli spouštět externí akce ověřující kredibilitu organizací v HeO.

Modul Creditcheck je dostupný pro uživatele Helios Orange zdarma. Je zde rovněž možnost placené varianty, která umožňuje podrobnější sledování bonity vybrané firmy. U této varianty je potřeba dodatečně nastavit přístupový kód v Konfiguraci pluginu Creditcheck. Více informací o placené verzi naleznete: ZDE

Postup instalace

Instalace služby Creditcheck zahrnuje dva kroky:

1. Stažení a instalace vlastního pluginu pomocí Helios Store. Obecný postup instalace pluginu z Helios Store naleznete zde: (viz kap. Instalace pluginu).

2. Nastavení a spuštění služby HELIOSCreditcheck (spuštění této služby musí proběhnout na serveru a provádí ji správce sítě).


Pozn.:Aby bylo možné CreditCheck stáhnout, musíte mít staženou z webu nejnovější verzi Helios Orange. Poté bude možné plugin přidat k instalaci.

Průběh instalace, konfigurace

Instalace pluginu

Po kliknutí na tlačítko Instalovat z Helios Store dojde k automatickému nainstalování Creditchecku do Vámi zvolené databáze Helios Orange. Po první instalaci se objeví okno s nastavením konfigurace:

Konfigurace

Zde je nutné nastavení globálních parametrů:

- jméno SQL Serveru

- způsob přihlašování do Helios Orange (NT autentifikace vs. Uživatelské jméno - nutno doplnit jméno a heslo)

- název systémové DB

- čas denní aktualizace - Pozn.: Při pozdější změně času aktualizace se tato změna projeví v nastavený čas až následující den (za 24h)

- způsob připojení k SQL Serveru

Upozornění V konfigurace lze dále nastavit.

- povolení, která IČ se budou ověřovat (česká, slovenská)

- více instalací Helios Orange na jednom serveru (spouštění zpracování Creditcheck stavu i pro jiné instalace Helios Orange na stejném serveru. Je potřeba vyplnit názvy systémových databází dalších instalací Helios Orange (kromě hlavní systémové databáze) oddělené čárkou. Z těchto dalších systémových databází windows služba načte seznamy databází, ve kterých je nainstalován plugin Creditcheck. V těchto dalších systémových databázích je platná pouze lokální konfigurace. Aby došlo ke zpracování Creditcheck stavu, musí mít uživatel, vyplněný v konfiguraci v hlavní systémové instalaci, přístup do všech těchto databází. Zároveň musí být ve všech databázích nainstalována nejnovější verze pluginu Creditcheck.
Při instalaci se vytvoří v přehledu Skupiny organizací (pod Číselníkem organizací) 4 skupiny organizací se stavem Creditcheck:

  • OK - prověřeno, organizace je z hlediska kredibility v pořádku
  • Upozornění - prověřeno s výhradou
  • Riziko - prověřeno - riziko
  • Chyba - aplikace Creditcheck nedokázala tuto organizaci prověřit. Příčinou může být chybně zadané IČ, nezadadné IČ (v Helios Orange - Číselník Organizací).


Upozornění Důležité:

Na kontrolu jednotlivých organizací pomocí pluginu Creditcheck a jejím následném zařazení do jedné ze 4 skupin organizací má vliv zadaný kód Země (Číselník - Organizace - záložka 1 Základní údaje - Země). Aplikace Creditcheck provede kontrolu této organizace za předpokladu, že je zadaná země Česká Republika, případně není zadána země žádná (volba není). Při jakékoliv jiné možnosti (tzn. je zadána cizí země - např. Německo) Creditcheck tuto organizaci nezkontroluje a nepřiřadí ji do žádné ze 4 skupin.


Kód pro placený přístup

Při zakoupení placené verze služby Creditcheck je nutné ve spodní části karty Konfigurace zadat kód pro placený přístup.


Nastavení konfigurace pluginu je možné později měnit. Pro vyvolání konfigurační tabulky je potřeba otevřít v Helios Orange modul Nástroje přizpůsobení a zde složku Externí akce. V přehledu externích akcí stisknout pravé tlačítko myši a z místní nabídky vybrat Speciální pluginy. Na pluginu Creditcheck po stisknutí pravého tlačítka myši spuštění volby Konfigurace.


Instalace, spuštění služby HELIOSCreditcheck

Po instalaci pluginu je potřeba ručně nainstalovat a spustit windows službu Creditchecku (musí na to být práva ve Windows), která automaticky bude v zadaný čas stahovat data z Creditchecku a přiřazovat stavy jednotlivým organizacím a DB, kde je plugin nainstalován. Služba se jmenuje HELIOSCreditcheck.

Instalace se provede příkazem (nejlépe spustit v adresáři s HeO):

rpCreditcheckService.exe /install /silent (může to být i bez parametru /silent, zobrazí se pak potvrzovací dialog)

Spuštění služby je možné buď ručně ve Správci úloh na záložce Služby a nebo příkazem: net start HELIOSCreditcheck

Upozornění Důležité:

Instalace i spuštění služby HELIOSCreditcheck musí proběhnout na serveru (nikoliv na jednotlivé stanici).


Služba rpCreditcheckService.exe může být umístěna i mimo adresář Helios Orange, je ale nutné dodržet podmínku, že konfigurační soubor rpCreditcheck.ini MUSÍ být ve stejném adresáři jako služba rpCreditcheckService.exe. Pokud dojde ke změně umístění služby je třeba nejprve službu zastavit a odinstalovat (pokud běží a byla nainstalována).

Odinstalace se provede příkazem (nejlépe spustit v adresáři s HeO):

rpCreditcheckService.exe /uninstall /silent (může to být i bez parametru /silent, zobrazí se pak potvrzovací dialog)

Poté přesunout rpCreditcheckService.exe a konfigurační soubor rpCreditcheck.ini do jiného umístění (např. podadresář). Následně v Helios Orange spustit konfiguraci pluginu (dojde ke zjištění, že konfigurační soubor byl přesunut a zeptá se na nové umístění, příp. na vytvoření nového). Jako poslední krok je třeba nainstalovat a spustit službu z nového umístění.

Upozornění Pokud dojde k přesunu služby do jiného umístění (popsané výše), tak po aktualizaci pluginu je nutné do tohoto nového umístění přesunout novou verzi služby rpCreditcheckService.exe z adresáře Helios Orange.


Spuštěná služba pak už sama stahuje data a zapisuje do tabulek do systémové (nulté) DB. Služba pak stále běží ve Windows a stahování probíhá jednou denně v čas zadaný v konfiguraci.

Po nainstalování a prvním spuštění služby HELIOSCreditcheck doje k první kontrole a prověření stavu organizací. Zobrazení stavu organizací po tomto prvním spuštění může trvat až desítky minut (v závislosti na počtu DB do kterých je plugin nainstalován).

Informace o kredibilitě organizací

Informace o kredibilitě organizací lze snadno získat v přehledu organizací. Creditcheck status každé organizace v číselníku udává uživatelský sloupec pomocí zobrazené ikony.

Pokud se Vám nezobrazuje v přehledu sloupec Ikona, lze jej snadno do přehledu přidat přes tlačítko Nastav. V dialogovém okně Nastavení, na záložce 1 - Zobrazení, přidejte do přehledu sloupec Ikona. Nakonec přehled potvrďte nebo si jej uložte jako sestavu.

NastavCreditcheck.jpg


Po uložení se zobrazí následující přehled.

Org.jpg

Význam jednotlivých ikon je následující:
OK.jpg - V pořádku
Vykric.jpg - Prověřeno s výhradou
X.jpg - Prověřeno - riziko
Otaznik.jpg - Hodnocení není k dispozici

Upozornění Platí pro verzi pluginu 2.0.2013.724

Zobrazení ikon je možné pomocí stavového sloupce. Oproti ikonám je zobrazování stavového sloupce v přehledu rychlejší. Původní ikony zůstávají i nadále součástí pluginu.

Tip Doporučujeme stávající sestavy upravit a místo ikon použít stavový sloupec
Stavovy sloupcec.jpg


Dále je možné v číselníku Organizací, kromě ikon vyjadřujicící stav organizace nastavit další externí atributy. Jedná se o atributy Creditcheck - stav, Datum aktualizace, Datum změny stavu, Zaniklý subjekt. Tyto externí atributy lze nastavit přes tlačítko Nastav, ve složce Organizace - Creditcheck

Nastav2.jpg


Význam jednotlivých externích atributů je následujicí:

Creditcheck - stav - textové vyjádření stavu organizace (OK, Chyba, Riziko, Upozornění).

Datum aktualizace - datum a čas poslední aktualizace organizací pluginem Creditcheck.

Datum změny stavu - toto datum se aktualizuje pouze při změně stavu, nebo když přibyla nová skutečnost u stavu riziko (červený semafor). V praxi nastává situace, kdy je uživatel seznámen s příčinami rizikového hodnocení (například nedávno ukončené insolvenční řízení - červený semafor) a nadále nemá potřebu toto hodnocení brát v potaz. Dojde-li po čase k výskytu nové skutečnosti s indikací červeného semaforu (např. nový dluh) je aktualizováno datum změny stavu.

Zaniklý subjekt - check box vyjadřující informaci, že daná organizace je zaniklým subjektem. K této organici se automaticky přiřadí stav Riziko a dále již nebude zahrnuta do procesu ověřování kredibility při dennních aktualizacích. Před případným zakoupením placené verze Creditcheck není přístupný plný report na webu Creditcheck pro zaniklé subjekty (plugin pro zaniklé subjekty již jejich stav nezpracovává). V místní nabídce nad přehledem organizací je možné příznak zaniklý subjekt pro danou organizaci zrušit (Čísleníky - Organizace - pravé tlačítko myši - *Creditcheck - Zrušit označení "Zaniklý subjekt") a tím umožnit opětovné ověření organizace. Procedura kontroly zaniklých subjektů probíhá zhruba 1x až 2x ročně.


Zároveň jsou v Číselníku organizací automaticky vytvořeny Skupiny těchto organizací. Přehled organizací zařazených do jednotlivých skupin vyvoláte stisknutím pravého tlačítka myši na jedné ze skupin a volbou Organizace.

V Číselníku organizací lze u jednotlivých organizací na Záložce 8 Creditcheck zaškrtnout volbu Neupozorňovat. Pokud bude atribut zaškrtnut, tak nebude organizace automaticky přiřazena do Creditcheck skupin (ale Creditcheck stav v externím atributu vidět bude).

Ověření kredibility v přehledech

Ověření kredibility organizace je implementováno také do editorů, kde se vybírá organizace. Při výběru organizace spadající např. do skupiny Riziko, Helios Orange na tuto skutečnost upozorní.


Upozorneni.jpg


Možnost nastavení těchto upozornění najdete v Číselníku organizací, pod skupinami organizací. Na jednotlivých skupinách je možno zaškrtnout volbu Upozorňovat.


Upozornovat.jpg

Akci na ověření stavu Creditcheck (ověření Creditchek stavu) je možné spustit také z místního menu nad přehledem Adresář firem v modulu přepravní služby.

Přechod z původní verze pluginu Creditcheck

Tato informace se týká instalací před verzí 2.0.2011.623

Při přechodu z původní verze pluginu na nynější není nutné původní plugin oddinstalovávat. Pouze se provede stažení a instalace nové verze. Pouze je třeba zastavit původní službu ve Win - Creditcheckservice (např. ve Spráci úloh).


Aktualizace pluginu Creditcheck

Před updatem pluginu z Helios Store je nutné nejdříve zastavit službu HELIOSCreditchek ve Win (například ve Správci úloh) a po upgrade tuto službu následně znovu spustit.

Sluzba.jpg


Popis chyb, ověření a řešení při ručním ověření

Chyba: Nedokončí se přiřazování statusů organizacím (může nastat v případě vyšších desítek tisíc organizací a slabším HW). Nedokončení přiřazování je způsobeno časem pro vykonáním příkazu na SQL serveru, který je nastaven na 1 hodinu.

Oprava: Pro zvětšení času na vykonání příkazu na SQL je možné v konfiguračním souboru pluginu rpCreditcheck.ini změnit SQLCommandTimeout. Na konec rpCreditcheck.ini je možné vložit novou sekci SQL a parametr SQLCommandTimeout s novou hodnotou v sekundách (výchozí stav, bez této změny je 3600s).

[SQL]

SQLCommandTimeout=7200


Chyba: Windows služba HELIOS Creditcheck není spuštěna.

Ověření: Ověřit jestli zda služba spuštěna.

Oprava: Spustit službu (na serveru).


Chyba: Není u konce prvotní stažení dat (proces může trvat desítky minut)'.

Ověření: Ověřit v přehledu "Creditcheck - log", že obsahuje záznamy o začátku a konci stahování a o začátku zpracovávání dat. Přehled Creditcheck - log je umístěn v modulu Nástroje přizpůsobení - Definované přehledy.

Oprava: V případě, že tyto záznamy existují, tak vyčkat do ukončení zpracovávání dat.


Chyba: Služba HELIOSCreditcheck se nemůže připojit k SQL serveru.

Ověření: Přehled "Creditcheck - log" bude prázdný (nebo nebude obsahovat aktuální data) a na serveru kde běží tato služba je v "Prohlížeči událostí/Event viewer" chybový záznam pro tuto službu, který obsahuje informaci o chybě při připojování k SQL serveru.

Oprava: V konfiguraci pluginu rpCreditcheck nastavit správné přihlašovací údaje (případně nastavit NT autorizaci).