Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Bankovní výpisy, Volby místní nabídky - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID99


Zrušit

Pomocí nabídky Zrušit lze rušit bankovní výpisy. V přehledech bankovních výpisů se nastavíte na vybraný bankovní výpis, který chcete zrušit a potvrdíte tlačítko Zrušit. Objeví se hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Pokud stisknete tlačítko Ano, bankovní výpis bude zrušen. Stiskem tlačítka Ne nebo Storno zůstane bankovní výpis v přehledu zachován.

Pokud se pokusíte smazat bankovní výpis, který již byl zaúčtován, popř. byly zaúčtovány některé řádky bankovního výpisu, objeví se po stisku tlačítka hlášení:

Varování nebo chybová hláška Na záznam jsou navázány další údaje – nelze mazat !

Toto hlášení vás informuje o tom, že se snažíte smazat bankovní výpis, který již má vytvořenou vazbu v modulu Účetnictví. Pokud byste tento výpis skutečně chtěli smazat, nejdříve je nutné provést akci Odúčtování výpisu z účetnictví.

Tisk

Nabídka Tisk slouží jednak k vytištění bankovního výpisu a jednak k vytištění opisu bankovních výpisů, které můžete prostřednictvím nabídky Nastav uspořádat na základě vašich požadavků (viz kap. Nastav)


Řádky a úhrady

Řádky aktuálního výpisu/Řádky označených výpisů/Řádky všech výpisů

Po potvrzení nabídky Řádky... se zobrazí nové okno, kde je přehled řádků bankovního výpisu:

 • na kterém byl nastaven kurzor (v případě Ř. aktuálního bankovního výpisu)
 • všech bankovních výpisů, které byly označeny (v případě Ř. označených výpisů)
 • všech bankovních výpisů bez ohledu na aktuální filtr přehledu (v případě Ř. všech bankovních výpisů)
Upozornění Při potvrzení nabídky ...všech výpisů... jsou zobrazeny řádky za všechna období.


V tomto přehledu máte možnost jednotlivé řádky opravovat a tisknout nebo si zobrazit pohled do účetnictví, jak byl vybraný řádek zaúčtován. Přehled akcí, které máte možnost v tomto přehledu využívat najdete v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši).

Úhrady aktuálního výpisu/Úhrady označených výpisů/Úhrady všech výpisů

Po potvrzení nabídky Úhrady... se zobrazí nové okno, kde je přehled úhrad bankovního výpisu:

 • na kterém byl nastaven kurzor (v případě Ú. aktuálního bankovního výpisu)
 • všech bankovních výpisů, které byly označeny (v případě Ú. označených výpisů)
 • všech bankovních výpisů bez ohledu na aktuální filtr přehledu (v případě Ú. všech bankovních výpisů)

Úhrady v tomto přehledu se týkají závazků a pohledávek z modulu fakturace, tedy bez ohledu nato, jestli jsou zaúčtované. Přehled úhrad máte možnost přehled tisknout. Přehled akcí, které máte možnost v tomto přehledu využívat najdete v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši).

Řádky a úhrady společně aktuálního výpisu/Řádky a úhrady společně označených výpisů/Řádky a úhrady společně všech výpisů

Po potvrzení nabídky Řádky a úhrady... se zobrazí nové okno, kde je přehled řádků a úhrad bankovního výpisu:

 • na kterém byl nastaven kurzor (v případě aktuálního bankovního výpisu)
 • všech bankovních výpisů, které byly označeny (v případě označených výpisů)
 • všech bankovních výpisů bez ohledu na aktuální filtr přehledu (v případě všech bankovních výpisů)

V tomto přehledu máte možnost přehled řádků a úhrad tisknout. Přehled akcí, které máte možnost v tomto přehledu využívat najdete v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši).


Sloučení označených výpisů

Zde můžete sloučit několik označených výpisů do jednoho, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • žádný výpis nesmí být účtován
 • na žádný řádek vypisů není navázána úhrada
 • všechny výpisy mají stejné číslo účtu, kód banky, měnu
 • výpisy na sebe musí navazovat - datum výpisu a hodnota zůstatku staršího výpisu (starší podle data výpisu) se musí rovnat datu a hodnotě starého zůstatku výpisu mladšího

Po spuštění akce se objeví stejný přehled, ale zafiltrovaný za označené výpisy. Zde vyberete výpis s požadovaným výsledným číslem pomocí tlačítka Přenos.

Akce sloučí výpisy do jednoho s vybraným číslem a nastaví mu odpovídající datum a hodnotu starého zůstatku dle nejmladšího výpisu. Při slučování je dodrženo pořadí řádků podle pořadí výpisů dle data výpisu.

Akce je určena hlavně pro případ, kdy má zakazník např. týdenní výpisy a jeden výpis se mu rozdělí na několik výpisů se stejným číslem a různým datem výpisu.

Kontrola celistvosti číselné řady

Tato funkce kontroluje číselnou řadu výpisů za jednotlivé bankovní účty. Pokud je nalezena chyba, objeví se tabulka s informací s číslem účtu, kódem banky a číslem výpisu, který nebyl nalezen v číselné řadě.

Zrusit - Banka1.png


Generování bankovních spojení

Pro možnost generování bankovního spojení musí být splněny následující podmínky:

 • Musí být zaúčtováno.
 • Musí být zadáno bankovní spojení na řádku výpisu - kód banky i číslo účtu.

(jedná se o bankovní spojení, které se naimportuje nebo zadá ručně, ne to, které se potom případně automaticky dotáhne nebo zadá přes <Ctrl><Enter>

 • Musí být zadán variabilní symbol.
 • Na odpovídajícím řádku v deníku (vznikl zaúčtováním řádku výpisu) musí být zadána organizace.
 • Musí se jednat o saldokontní zápis.
 • Saldo musí být vyrovnané.
 • Bankovní spojení nesmí již existovat. Po splnění těchto podmínek se vytvoří nové bankovní spojení.


Automatické přiřazení úhrad

Automatické přiřazení úhrady řádku bankovního výpisu nebo přiřazení faktury a vygenerování úhrady.

Upozornění Pokud spustíte automatické přiřazení úhrad před přípravou účtování, bude účetní účet přiřazen na úhradě.

Kredit a storno kredit nejprve hledá v pohledávkách (faktury vydané, dobropisy přijaté) a pokud nic nenajde, tak hledá i v závazcích (faktury přijaté, dobropisy vydané, např. vrácení přeplatku). Debet a storno debet zase hledá naopak - nejprve v závazcích a pokud se nic nenajde, tak i v pohledávkách.

Na začátku hledání se převezme z detailu (popř. z řádku výpisu) organizace – je potom použita u některých podmínek jako doplňkové kritérium. Pokud není organizace na úhradě, vezme se z řádku. Dále se vytvoří druhý variabilní symbol – vezme se zadaný na úhradě, popř. řádku výpisu a pokud je kratší jak 9 znaků, doplní se nulami zleva na délku 9. Jestliže není variabilní symbol na úhradě, NEpřebírá se z řádku! Další hledání potom pracuje s oběma variabilními symboly – jak se zadaným, tak i s doplněným. Doplněný se používá pro případy, kdy na řádku BV je VS s ořezanými nulami zleva a číslo faktury obsahuje vodící nuly – např. pro faktury v řadě 010.
V případě hledání ve fakturách se variabilní symbol zadaný porovnává s číslem dodavatelské faktury a variabilní symbol vypočtený pak s atributem párovací znak (řada dokladů + číslo faktury).


Postup pro hledání v pohledávkách (kredit, storno kredit):

1. hledání v detailech inkasních příkazů – pouze při prvním průchodu a pokud nejsou žádné úhrady na řádku bankovního výpisu. Pokud je příkaz nalezen, přesypou se detaily z řádku příkazu na řádek bankovního výpisu a hledání končí. Hledací hlediska: oba VS, SS, KS, kód banky, číslo účtu, částka transakce, měna transakce, hledá se v příkazech s alespoň jednou vazbou do faktur. Pokud není VS vyplněn, hledá se dle účel platby 1.
2. hledání ve vydaných fakturách a přijatých dobropisech – hledací hlediska: oba variabilní symboly (případně účel platby 1), kód banky, číslo účtu a SS, hledá se podle bankovního spojení organizace navázané na faktuře.
3. v bodě 2 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.
4. pokud nebylo nic nalezeno, opakuje bod 2, popř. bod 3 ale bez SS.
5. stále nic nenalezeno – důvodem může být např. nezadané bankovní spojení u odběratele. V tom případě se hledá pouze podle obou variabilních symbolů a organizace (pokud je zadaná).
6. v bodě 5 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.
7. stále nic nenalezeno – systém zkouší hledat ještě v účetním deníku (např. zákazník platí na jiný párovací znak než je číslo faktury), hledá se v záznamech, na které jsou navázány faktury a to podle obou variabilních symbolů a organizace (pokud je zadaná).


V průběhu procesu akce Automatické přiřazení úhrad je také kontrolováno přeplacení vydané faktury (přijatého dobropisu) a v případě přeplatku je informace zobrazena. Kontrola je prováděna pouze u řádků bankovního výpisu typu Kredit vůči vydané faktuře (přijatému dobropisu). Částka řádku výpisu se porovnává s částkou, kterou by systém vrátil při generování inkasního příkazu. Zda je přeplacená faktura přiřazena nebo ne záleží na nastavení globální konstanty "Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury".

Postup pro hledání v závazcích (debet, storno debet):

1. hledání v detailech tuzemských platebních příkazů – pouze při prvním průchodu a pokud nejsou žádné úhrady na řádku bankovního výpisu. Pokud je příkaz nalezen, přesypou se detaily z řádku příkazu na řádek bankovního výpisu a hledání končí. Hledací hlediska: oba VS, SS, KS, kód banky, číslo účtu, částka transakce, měna transakce, hledá se v příkazech s alespoň jednou vazbou do faktur. Pokud není VS vyplněn, hledá se dle účel platby 1.
2. hledání v detailech zahraničních platebních příkazů – pouze při prvním průchodu a pokud nemám žádné detaily na řádku bankovního výpisu. Pokud je příkaz nalezen, přesypou se detaily z řádku příkazu na řádek bankovního výpisu a hledání končí. Hledací hlediska: oba VS, kód banky, číslo účtu, částka transakce, měna transakce, hledá se v příkazech s alespoň jednou vazbou do faktur.
3. hledání v přijatých fakturách a vydaných dobropisech – hledací hlediska: oba VS (případně účel platby 1), kód banky, číslo účtu a SS, hledá se podle bankovního spojení navázaného na faktuře.
4. v bodě 3 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.
5. pokud nebylo nic nalezeno, opakuje bod 3, popř. bod 4 ale bez SS.
6. stále nic nenalezeno – důvodem může být např. ručně vystavený platební příkaz. V tom případě se hledá pouze podle obou variabilních symbolů a organizace (pokud je zadaná).
7. v bodě 6 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.

Na závěr se zkontroluje organizace na bankovním výpisu s organizací na dohledané faktuře. Pokud nejsou shodné, je ohlášena chyba.


JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Průběh procesu automatického párování je zapisován a u každé položky zobrazen. Snadno tedy zjistíte, jak párování proběhlo a pokud vznikl problém, ve kterém kroku k němu došlo. V procesním oknu akce Automatické přiřazení úhrad můžete použít tlačítko Oprava... a tak okamžitě vstoupit do řádku bankovního výpisu a udělat potřebné úpravy.

Parovani.png


Dotaz nebo informativní hláška Akce "Automatické přiřazení úhrad" vynechává z hledání veškerá blokovaná bankovní spojení. Stejně tak i volba "Příprava účtování".


Tip Pokud máte ručně vytvořenou úhradu přímo na faktuře, je zde možnost zaškrtnout volbu Párovat s bankou. Tzn., že jakmile spustíte Automatické přiřazení úhrad (nebo úhradu přiřadíte v bankovním výpisu ručně), tato ručně vytvořená úhrada na faktuře se spáruje s úhradou v bankovním výpisu. Saldo faktury bude nulové.
Pokud ale máte toto zaškrtávátko nevyplněné, pak se k faktuře přiřadí úhrady dvě, jedna ruční, druhá z bankovního výpisu. Saldo dokladu bude vykazovat přeplatek.


Tip

Na hlavičce a na řádcích bankovních výpisů můžete pro kontrolu stavu automatického párování použít nový sloupec "Stav přiřazení úhrad".
Na hlavičce nabývá těchto hodnot:

 • Nepřiřazeno
 • Přiřazeno částečně
 • Přiřazeno

Na řádku nabývá těchto hodnot:

 • Nepřiřazeno
 • Přiřazeno
 • Přiřazeno z leasingu

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail