Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Část předmětu - Leasing

Z WikiOrange
Verze z 30. 6. 2020, 14:21, kterou vytvořil Jana.purova (diskuse | příspěvky) (Editor Část předmětu)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

BID20541


Část předmětu

Přehled Část předmětu

Ve splátkovém kalendáři většiny leasingových smluv jsou uvedeny i jednotlivé "části" předmětu. Jedná se např. o cenu vlastního předmětu (celkovou i rozpis do splátek), cena finanční služby (marže), cena pojištění vozidla nebo výše zálohy placené v okamžiku předání do užívání. Dále se může jednat i o některé další poplatky (za zprostředkování a pod.). Celková částka splátky je součtem částek včetně daně jednotlivých Částí předmětu. Všechny Části předmětu se zadávají v přehledu Část předmětu.


Přehled Část předmětu:


Cast predmetu.png


Části předmětu doporučujeme nadefinovat podle toho, jak jsou uvedeny ve splátkovém kalendáři. Minimální rozsah členění částí předmětu je podle sazeb DPH (včetně plnění od daně osvobozených, jako je např. pojistné). Pokud budeta chtít o částech předmětu účtovat s analytickým členěním účtů (např nákladů, časového rozlišení a pod.), tak je nutno části předmětu nadefinovat tak, aby vyhovovaly minimálně požadavkům na analytické členění účtů.


V přehledu Části předmětu si sami tyto části předmětu nadefinujete, obvykle se jedná pouze o několik částí předmětu.


Tip Doporučujeme uvážit funkcionalitu a podrobnost jednotlivých Částí předmětů. Doporučujeme pro každý z Účelů (leasing, opakované platby - automatická fakturace, splátky a časové rozlišení) nadefinovat vlastní Části předmětů. Vlastní Části předmětů je možno nadefinovat až na úroveň Skupiny, tzn. pro každou Skupinu nadefinovat vlastní Části předmětů.Editor Část předmětu

Pro založení nové Část předmětu je třeba stisknout tlačítko Nový nebo klávesu <F2>. Otevře se formulář - dialogové okno - Část předmětu. Je zapotřebí zadat alespoň Název části předmětu 1.


Cast predmetu editor.png


V editoru Část předmětu se zadávají tyto údaje:


 • Název části předmětu 1 - název části předmětu. Povinný údaj.


 • Název části předmětu 2 - další název části předmětu. Nepovinný údaj.


 • Poznámka - libovolná textová poznámka. Nepovinný údaj.


 • Služba - pole s možností výběru z přehledu Stav skladu neboli s možností výběru konkrétních položek služeb z přehledu Zboží a služby, zařazené na středisku služeb (případně i na jiném středisku - skladu). Nepovinný údaj. V případě, že přiřadíte službu, tak se při generování faktury z pohybu přiřadí k jednotlivým pohybům detail taková položka služeb, která je přiřazena na části předmětu pro daný pohyb detail.


 • Sazba DPH - pole s výběrem sazeb DPH. Pro každou část předmětu je třeba přiřadit příslušnou sazbu daně. Pro části předmětu, které účetní jednotka nesleduje v daňové evidenci (např. pojistné osvobozené od daně u nájemce) se vybere sazba DPH (není), v opačném případě se vybere správná sazba DPH (např. 0, 9, 19 a pod. procent). Tyto sazby daně se nabízejí při zadávání Pohybu detail i při generování faktury.


 • Splátka - označením tohoto pole se určí části předmětu, které podléhají splátkám a sledování salda a úhrad.


 • Je záloha - označením tohoto pole se určí části předmětu - daňovou zálohu placenou předem. Poznámka - záloha se v pohybech detail zadává se záporným znaménkem.


 • Rozpis - označením tohoto pole se určí části předmětu, které podléhají rozpisu, neboli budou se generovat do všech pohybů. V případě jednorázového poplatku, který se nepromítá do dalších splátek, zůstane neoznačeno.


 • Časové rozlišení - označením tohoto pole se určí části předmětu, které se časově rozlišují (např. záloha se časově nerozlišuje).


 • Úročeno - použije se pro leasing v případě slovenské legislativy nebo pro úvěry. Označením tohoto pole se určí části předmětu, které podléhají režimu úročení.


 • Úročeno vč. DPH - pole je přístupné pouze v případě, že je předchozí pole Úročeno označeno. Výchozí stav pole Úročeno vč. DPH je označeno. Označením tohoto pole znamená, ža částka úvěru, které podléhají režimu úročení, je částka vč. DPH.Pás karet

Pro přehled Část předmětu je specifická tato nabídka:


 • Kopie části předmětu - akce pro vytvoření kopie části předmětu.

Další strana