Řady změn - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11085

Popis

Každá změna v Číselníku změn musí být vytvořena v určité řadě změn. Řada změn určuje oblast změnování, ve které daná změna probíhá. Tuto oblast definuje atribut "Druh".

Druhy změn:


Seznam atributů

  • Řada – Unikátní alfanumerické označení řady změn.
  • Název – Krátký textový popis.
  • Druh – Oblast změnového řízení, ve které se změny pořízené v této řadě uplatňují.
  • Kontrolovat plnění indexu změny - Při nastavení platnosti je kontrolováno, zda došlo ke změně atributů Index změny 1 nebo Index změny 2 v parametrech změny u vyráběných dílců. Tuto kontrolu je vhodné zapnout například při synchronizaci dat TPV se systémem CAQ Palstat, který vyplnění atributu Index změny vyžaduje.
  • Automatické nastavení platnosti po ukončení schvalovacího řízení - Pokud na změně z takto označené řady probíhá schvalovací řízení, tak po jeho úspěšném dokončení dojde k automatickému nastavení platnosti u této změny.

Funkce

Předpis schvalovacího řízení

Pomocí této funkce je možné definovat záznamy schvalovacího řízení, které budou přeneseny na každou nově vznikající změnu v dané řadě.

Definice práv

Tato funkce umožní definovat přístupová práva k záznamům v číselníku změn, které jsou pořízeny v dané řadě. Práva je možné definovat jak na jednotlivé uživatele, tak na uživatelské role. Pokud řada nemá v právech přiřazeného uživatele/roli, tak na změny v této řadě není přístup omezen. Pokud uživatel nemá oprávnění ke změně TPV, tak nemá možnost provádět jakékoliv úpravy dat TPV pod danou změnou z číselníku změn.


další