Řady zakázkových modifikací - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11328

Popis

Každá zakázková modifikace v Číselníku zakázkových modifikací musí být vytvořena v určité řadě. Řada uživateli umožňuje rozlišovat různé typy modifikací.
Pomocí řady se také definuje způsob chování modifikací. Jedná se o způsob schvalování nebo případná aktivace kompletního schvalovacího procesu.

Seznam atributů

  • Řada - Krátké unikátní označení dané řady.
  • Název - Krátký textový popis.
  • Automatické schválení - Modifikace založené v řadě s touto vlastností jsou automaticky schválené. Změny pod touto modifikací lze provádět bez omezení a současně lze takto modifikované výrobky ihned zadat do výroby. V opačném případě se modifikace založené v této řadě bez vlastnosti automatického schválení založí neschválené. Uživatel může provádět modifikace v TPV, ale nemůže takto modifikované výrobky zadat do výroby. Pro uvolnění do výroby musí provést nejprve schválení odpovídající modifikace. Jakmile je modifikace schválena, tak je zablokována možnost provádět dodatečné úpravy v TPV.
    U zakázkových modifikací s touto vlastností nelze provádět schvalovací řízení.
  • Automatické nastavení platnosti po ukončení schvalovacího řízení - Pokud na zakázkové modifikaci z takto označené řady probíhá schvalovací řízení, tak po jeho úspěšném dokončení dojde k automatickému nastavení platnosti(schválení) u této zakázkové modifikace.

Funkce

Předpis schvalovacího řízení

Pomocí této funkce je možné definovat záznamy schvalovacího řízení, které budou přeneseny na každou nově vznikající modifikaci v dané řadě.

Definice práv

Tato funkce umožní definovat přístupová práva k zakázkovým modifikacím TPV, které jsou pořízeny v dané řadě. Práva je možné definovat jak na jednotlivé uživatele, tak na uživatelské role. Pokud řada nemá v právech přiřazeného uživatele/roli, tak na zakázkové modifikace v této řadě není přístup omezen. Pokud uživatel nemá oprávnění k zakázkové modifikaci, tak nemá možnost provádět zakázkové změny TPV pod danou zakázkovou modifikací.

další