Řady výrobních plánů - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11352

Popis

Řady výrobních plánů slouží k rozlišení různých typů výroby. Každý výrobní plán má přiřazenou konkrétní řadu, kde tato řada definuje chování daného plánu v určitých situacích.

Seznam atributů

 • Řada - Unikátní textové označení.
 • Název - Krátký textový popis.
 • Přednastavená řada pro výpočet termínů dodání - Systém disponuje funkcí pro návrh termínu dodání požadovaného vyráběného zboží. Při tomto typu výpočtu se provádí simulace výroby pomocí fiktivního výrobního plánu, který se zakládá v "Přednastavené řadě pro výpočet termínů dodání".
 • Způsob zaplánování do výroby: - Skupina atributů, které definují chování při procesu zaplánování do výroby.
  • Zachovat vazbu na výrobní plán - Stanovuje, zda na vygenerovaných výrobních příkazech bude uložen odkaz na výrobní plán.
  • Zachovat vazbu na zakázku u podsestav - Pokud bude tato volba zaškrtnuta, bude mít každý výrobní příkaz vygenerovaný z dané položky plánu odkaz na zakázku zadanou na tomto plánu. V opačném případě ponese číslo zakázky pouze příkaz na finální výrobek - ostatní vygenerované příkazy na podsestavy budou vyráběny anonymně bez čísla zakázky.
  • Nastavit nákladový okruh u podsestav podle řídícího příkazu - Touto volbou je možné zajistit, aby celý strom vygenerovaných výrobních příkazů z dané položky plánu měl nastaven stejný Nákladový okruh jako bude mít hlavní výrobní příkaz. Pokud volba nebude zaškrtnuta, tak nastavení Nákladového okruhu u podsestav se bude řídit vlastnostmi Výrobní řady jednotlivých příkazů.
  • Přednastavit řady výrobních příkazů dle parametrů dílců - Tato volba určuje, že řady vygenerovaných příkazů budou přednastaveny z přednastavené "Řady výrobního příkazu" z parametrů dílců. Tyto parametry se zadávají přímo v editoru dané karty dílce. V opačném případě, kdy volba nebude vybrána, systém bude požadovat výběr Řady z přehledu Řady výrobních příkazů.
  • Respektovat množství dílců ve výrobě a na skladech - Tato volba znamená, že systém bere v úvahu množství na skladech a tzv. budoucí pohyby, které ovlivní stav skladu. Mechanismus je podobný jako při funkci Generování objednávek, kdy dle zadaných kritérií je provedeno bilancování požadavku.
   Ve výsledku to může znamenat, že požadavek bude buď ještě navýšen nebo ponížen nebo dokonce eliminován z důvodu nadbytečnosti.
   Tato úprava množství dle existujících požadavků se netýká finálních výrobků, které jsou zadané ve výrobních plánech, ale pouze podsestav, které jsou potřebné k výrobě finálních výrobků. Současně se tyto úpravy také nedotknou montážních dílců.
   Konkrétní specifikace se provádí pomocí tlačítka "Konfigurace".
  • Seskupit výrobní příkazy - Tato volba určuje, že na konci zaplánovacího procesu před zobrazením seznamu Budoucích výrobních příkazů, dojde k automatickému seskupení všech připravovaných výrobních příkazů podle typu vyráběného dílce. Způsob seskupení je definován v následujících parametrech.
   • Seskupit s respektováním vazby na původní doklad - Definuje, zda při seskupování se seskupí požadavky s různými původními zdrojovými doklady (Výrobní plán (pokud se přenáší)/Expediční příkaz/Došlá objednávka/...) a nebo jen se shodnými.
   • Seskupit po zakázkách - Definuje, zda při seskupování se seskupí požadavky s různými zakázkami a nebo jen se shodnou zakázkou.
 • Konfigurace výhledů:
  • Zahrnout do bilancování dispozic na skladech - Stanovuje, zda při geneování budoucích pohybů např. ve funkci Generování objednávek se do bilancování stavu skladu při požadavku bilancovat i Výrobní plán, mají zahrnout i Výrobní plány v dané řadě.
  • Zahrnout do kapacitního plánování - Stanovuje, zda Plánované výrobní příkazy Výrobních plánů vzniklých v dané řadě jsou určeny pro kapacitní plánování v modulu Pokročilé kapacitní plánování.

Funkce

Přednastavit řadu pro výpočet termínů dodání

Systém disponuje funkcí pro návrh termínu dodání požadovaného vyráběného zboží. Při tomto typu výpočtu se provádí simulace výroby pomocí fiktivního výrobního plánu, který se zakládá v "Přednastavené řadě pro výpočet termínů dodání".
Touto funkcí se provádí výběr řady, která má být určena pro výpočty.

Kopie

Pomocí této funkce lze založit novou řadu výrobních plánů. Nový záznam vzniká jako kopie aktuálního záznamu z přehledu.


další