Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Řady schránek - Evidence pošty

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID129

 • Přehled Řady schránek otevřete volbou Hlavní nabídky: Evidence pošty, Konstanty a číselníky, Řady schránek.
 • Číselník schránek slouží k přehlednému rozdělení korespondence.
 • V praxi jej využijete k rozlišení typu pošty, například: dopisy, faktury, nabídky, časopisy apod.


 • U řady schránek (došlá / odeslaná pošta), je možné zobrazit seznam zpráv dané schránky pomocí volby Pošta.
  • Otevře se přehled došlé nebo odeslané pošty (podle charakteru schránky) se stejnými volbami, které nabízejí přehledy Došlá pošta a Odeslaná pošta.
  • Popis těchto voleb najdete v kap. Došlá pošta a v kap. Odeslaná pošta.


 • Pro řady datových schránek je nutné nastavit přístupové údaje do dané schránky volbou Definice práv.
  • Helios Orange umožňuje připojení k datové schránce pouze prostřednictvím loginu a hesla.
  • Přihlášení prostřednictvím certifikátu nepodporuje.
  • Důvodem je to, že Helios Orange využívá pro komunikaci přes internet knihovnu firmy Microsoft WinInet.dll, která neumí obsloužit naráz jak autentikaci pomocí jména a hesla, tak zároveň autentikaci certifikátem.


Opravy a mazání schránek

 • Údaje vytvořené schránky lze opravovat tlačítkem Oprava nebo klávesou <Enter>, avšak jen do okamžiku než schránku začnete plnit prvními záznamy.
  • Poté již nelze opravovat údaje, které jsou svázány s jinými zápisy v systému, tedy Číslo, Typ pošty a Druh pohybového dokladu.
 • Název lze měnit nebo opravovat libovolně, neboť schránka je identifikována svým číslem.


 • Mazání lze provádět tlačítkem Zrušit nebo klávesou <Delete>, avšak opět pouze do okamžiku než schránka obsahuje alespoň jeden záznam.
 • O průběhu mazání schránky nebo schránek jste informováni procesním oknem.
 • V případě, že systém nemůže smazání provést, jste upozorněni chybovým hlášením, např.:
  • Na záznam jsou navázány další údaje – nelze smazat!Editor

Záložka 1 - Schránka

EvidPostyRady.PNG
Číslo

 • Maximálně třímístné jedinečné označení schránky.
 • Systém při zápisu kontroluje, zda takto označená schránka v číselníku neexistuje a nepovolí zadat dvě schránky se stejným číslem.

Typ pošty

 • V tomto poli se seznamem vyberete, zda se bude jednat o schránku pro poštu došlou, odeslanou nebo o datovou schránku.

Název

 • Libovolné, až 50 znaků dlouhé, jméno schránky, které lze i později měnit.

Druh pohybového dokladu

 • Zde můžete určit návaznost na přijaté / vydané faktury nebo dobropisy.
 • Stisknutím pomocného tlačítka (…) se otevře seznam Řady dokladů filtrovaný tak, že zobrazuje pouze přijaté / vydané faktury a dobropisy, které ještě nebyly přiřazeny k žádné schránce.
  • Jeden druh faktury nebo dobropisu lze tedy přiřadit pouze k jedné schránce.

Faktura přijatá převezme číslo došlé pošty

 • Pole je přístupné pouze pokud se jedná o schránku pro došlou poštu, a je vybrán druh pohybového dokladu.
 • Pokud je nezaškrtnuto nebo není vybrán druh pohybového dokladu - při připojení faktury a generování dokladu FP prostřednictvím tlačítka Nový se pro novou fakturu použije první volné pořadové číslo z vybrané řady dokladů(faktur) - bez ohledu na došlou poštu.
 • Pokud je zaškrtnuto, převezme se číslo z došlé pošty - pokud by byla duplicita, neumožní FP vystavit.

Značka do položky Dodavatelská faktura

 • Pole je přístupné pouze pokud se jedná o schránku pro došlou poštu.
 • Pokud je zaškrtnuto, tak se údaj vyplněný v poli Značka přenese do faktury do pole Čís. faktury KV (bez mezer).
  • Následně se z tohoto pole přenesou do pole Dodavatelská faktura všechny numerické znaky (stejný postup jako při zadávání v editoru).

Popis do poznámky faktury

 • Pole je přístupné pouze pokud se jedná o schránku pro došlou poštu.
 • Pokud je zaškrtnuto, tak se údaj vyplněný v poli popis přenese (přidá se na konec textu - s odřádkováním) do položky Poznámka 1.

Číslo zákaznické karty

 • Pole je přístupné pouze pokud se jedná o schránku pro odeslanou poštu.
 • Údaj zde zapsaný je předvyplněný do stejnojmenného pole u samotného záznamu odeslané pošty založeného v této řadě.

ID datové schránky

 • Pole je přístupné pouze pokud se jedná o datovou schránku.
 • Informativní údaj, slouží k zadání ID příslušné datové schránky.
  • Tento údaj naleznete na dopisu, kterým vám bylo zřízení datové schránky oznámeno příslušným orgánem.
  • Pokud není pole vyplněno, není možné řadu uložit.
 • Pole je dlouhé maximálně 50 znaků.

Typ subjektu

 • Pole je přístupné pouze pokud se jedná o datovou schránku.
 • Je možné vybrat z možností:
  • Orgán veřejné moci
  • Právnická osoba
  • Podnikající fyzická osoba
  • Fyzická osoba

Od kdy stahovat

 • Pole je přístupné pouze pokud se jedná o datovou schránku.
 • Zde je nastaveno od jakého data zpětně jsou zprávy staženy.
  • Stahují se přijaté i odeslané zprávy mladší tohoto data.
  • Pokud není zadáno, stahují se všechny zprávy ze schránky.


Záložka 2 - Definice ukládání dokumentů

 • Tato záložka je zobrazena pouze pokud se jedná o řadu pro datovou schránku.

EvidPostyRady2.PNG

[1] Dokumenty

Uložit do databáze

 • Pokud je zaškrtnuto, tak jsou dokumenty uloženy přímo do databáze.
 • Ukládání dokumentů z importovaných zpráv probíhá při přijímání zprávy přes ISDS (Volby nad řadou schránek: Odeslat / Přijmout, Přijmout).

Cílový adresář

 • Pokud není zaškrtnuto "Uložit do databáze", je nutné vybrat adresář, kam mají být dokumenty uloženy.
 • Při ukládání na disk vznikají v definovaném adresáři podsložky, jejichž názvem je ID zprávy, ke které patří.
 • Ukládání dokumentů z importovaných zpráv probíhá při přijímání zprávy přes ISDS (Volby nad řadou schránek: Odeslat / Přijmout, Přijmout).

Úroveň stromu dokumentů

 • Zde je možné vybrat úroveň stromu dokumentů, do které budou dokumenty uloženy (například kvůli nastavení práv na dané úrovni, nebo pro lepší přehlednost).

Celý název úrovně

 • Pokud je vybraná úroveň stromu dokumentů, je v tomto poli zobrazen její celý název.

[2] ZFO

Uložit do databáze

 • Pokud je zaškrtnuto, tak jsou soubory typu ZFO uloženy přímo do databáze.
 • Ukládání ZFO probíhá při přijímání / odeslání zprávy přes ISDS (Volby nad řadou schránek: Odeslat / Přijmout, Odeslat, Přijmout).
  • ZFO lze také vytvořit v přehledu Datová schránka volbou Vytvořit ZFO.
   • ZFO je generováno přímo z datové schránky (je vyžadováno přihlášení), pokud zpráva není v datové schránce (zprávy ve stavu "Rozpracovaná - V přípravě"), není ZFO vygenerováno.

Cílový adresář

 • Pokud není zaškrtnuto "Uložit do databáze", je nutné vybrat adresář, kam mají být soubory typu ZFO uloženy.
 • Ukládání ZFO probíhá při přijímání / odeslání zprávy přes ISDS (Volby nad řadou schránek: Odeslat / Přijmout, Odeslat, Přijmout).
  • ZFO lze také vytvořit v přehledu Datová schránka volbou Vytvořit ZFO.
   • ZFO je generováno přímo z datové schránky (je vyžadováno přihlášení), pokud zpráva není v datové schránce (zprávy ve stavu "Rozpracovaná - V přípravě"), není ZFO vygenerováno.


Pás karet

Pošta

 • U řady schránek (došlá / odeslaná pošta), je možné zobrazit seznam zpráv dané schránky pomocí volby Pošta.
  • Otevře se přehled došlé nebo odeslané pošty (podle charakteru schránky) se stejnými volbami, které nabízejí přehledy Došlá pošta a Odeslaná pošta.
  • Popis těchto voleb najdete v kap. Došlá pošta a v kap. Odeslaná pošta.

Odeslat / Přijmout

 • Tato volba je určená pro řady datových schránek.
  • Volba je aktivní pouze pokud je povolena v právech pro daného uživatele (volba Definice práv - Právo odesílat a přijímat zprávy).
 • S právním důsledkem přihlášení do DS.
 • Pokud není v definici práv uložen login a heslo k DS, je uživatel vyzván k jejich zadání.
 • Pomocí Nastav lze zobrazit údaj o připojení k datové schránce "Poslední přihlášení ve znění zákona".
 • Výsledek procesu – přijaté a odeslané zprávy včetně jejich stavu naleznete v přehledu Datová schránka.
  • Je prováděn zápis do přehledu "Události datové zprávy" (= volba přehledu Datová schránka) - pro Odeslané zprávy datové schránky, které změnily svůj stav nejvýše 15 dní zpět.

Odeslat

 • Tato volba je určená pro řady datových schránek.
  • Volba je aktivní pouze pokud je povolena v právech pro daného uživatele (volba Definice práv - Právo odesílat a přijímat zprávy).
 • Bez právního důsledku přihlášení do DS.
 • Pokud není v definici práv uložen login a heslo k DS, je uživatel vyzván k jejich zadání.
 • Výsledek procesu – odeslané zprávy včetně jejich stavu naleznete v přehledu Datová schránka.

Přijmout

 • Tato volba je určená pro řady datových schránek.
  • Volba je aktivní pouze pokud je povolena v právech pro daného uživatele (volba Definice práv - Právo odesílat a přijímat zprávy).
 • S právním důsledkem přihlášení do DS (dojde i ke stažení odeslaných zpráv které nejsou v Heliosu).
 • Pokud není v definici práv uložen login a heslo k DS, je uživatel vyzván k jejich zadání.
 • Pomocí Nastav lze zobrazit údaj o připojení k datové schránce "Poslední přihlášení ve znění zákona".
 • Výsledek procesu – přijaté a odeslané zprávy včetně jejich stavu naleznete v přehledu Datová schránka.
  • Je prováděn zápis do přehledu "Události datové zprávy" (= volba přehledu Datová schránka) - pro Odeslané zprávy datové schránky, které změnily svůj stav nejvýše 15 dní zpět.

Aktualizovat

 • Tato volba je určená pro řady datových schránek.
  • Volba je aktivní pouze pokud je povolena v právech pro daného uživatele (volba Definice práv - Právo odesílat a přijímat zprávy).
 • Spuštěním dojde k přihlášení do datové schránky a aktualizuje se stav jednotlivých zpráv v Heliosu podle stavu v datové schránce ISDS.
  • Atributy, které se mohou měnit při aktualizaci jsou Stav, StavISDS a Datum doručení.
  • Dále je prováděn zápis do přehledu "Události datové zprávy" (= volba přehledu Datová schránka) - pro všechny zprávy datové schránky
   • Zápis je prováděn jak pro přijaté, tak pro odeslané zprávy - pro zprávy staré maximálně 90 dní - starší zprávy nejsou na ISDS uchovány.
 • Nedojde k odeslání ani přijetí zpráv.
 • Nedojde k tomu, že by přijatá zpráva v ISDS byla označena jako doručená.

Definice práv BID1150
EvidPostyRadyPrava.PNG

 • Pro konkrétní řadu schránek je možné definovat práva pro tuto schránku.
  • Práva je možné definovat pro jednotlivé uživatele, nebo pro role.
   • Při posuzování práv má přednost uživatel před rolí.
  • Dokud nejsou definovaná práva pro danou schránku, mají k ní přístup všichni.
  • Uživatel v přehledech nevidí schránky, ke kterým má zakázaný přístup.
  • Pokud pro danou schránku existuje alespoň jedno právo s úplným přístupem, mají všichni ostatní přístup pouze pro čtení.
 • Přes volbu "Oprava" nad uživatelem, který je vložen do definice práv je možné nastavovat:
  • Plný přístup
   • Lze přiřadit práva pro datové schránky:
    • k odesílání a přijímání zpráv
    • k označení zpráv k odeslání
    • ke čtení zpráv do vlastních rukou
  • Jen ke čtení
   • Lze přiřadit práva pro datové schránky:
    • k odesílání a přijímání zpráv
    • ke čtení zpráv do vlastních rukou
  • Zakázaný přístup
   • takto označené schránky nejsou pro daného uživatele zobrazené v přehledech (ani zprávy těchto schránek nejsou vidět v přehledu "Datové schránky celkem")
 • Pro schránky datových zpráv je možné dále definovat přes volbu oprava tato práva (jejich nastavení by mělo být shodné s nastavením daného uživatele v ISDS):
  • Právo odesílat a přijímat zprávy (pokud je nastaveno: plný přístup / jen ke čtení)
   • Je možná komunikace s ISDS, ale pokud není povoleno označit zprávu k odeslání - viz níže, není možné odesílat zprávy vytvořené daným uživatelem, aniž by je někdo jiný označil k odeslání.
   • Takto se tedy povolí synchronizace Heliosu a ISDS.
  • Právo označit zprávu k odeslání (pokud je nastaveno: plný přístup)
   • Toto právo umožní označit zprávy vytvořené v Heliosu příznakem "Zpráva k odeslání" - takto označené zprávy jsou při spuštění volby Odeslat (Přijmout / Odeslat) odeslány přes ISDS.
  • Právo číst zprávy do vlastních rukou (pokud je nastaveno: plný přístup / jen ke čtení)
   • Pokud uživatel nemá toto právo povolené, tak takto označené zprávy nejsou z ISDS staženy, pokud má daný uživatel právo ke stažení zpráv.
  • Přihlašovací jméno k datové schránce
   • Pokud je zde vyplněno jméno, je předvyplněno v přihlašovacím dialogu při práci s datovou schránkou.
  • Heslo k datové schránce
   • Pokud je zde vyplněno jméno a heslo, není zobrazen dotaz na zadání přihlašovacích údajů při práci s datovou schránkou, ale jsou použity tyto údaje.

Hromadná změna číslování

 • Je zobrazeno 6 znaků dlouhé pole pro zapsání posledního pořadového čísla - volbu je možné spustit nad více označenými řadami.
 • Umožňuje nastavení číslování záznamů v dané řadě schránek.
Upozornění Číslo nastavujete jen pro aktuální období, tzn. období zobrazené na stavovém řádku.
 • Nový doklad bude mít číslo o jedno vyšší než je zadáno v tomto poli, pokud je toto číslo obsazeno, pak doklad bude mít první volné následující číslo.

Přiřazení uživatelských editorů

 • Touto volbou je možné vybrané řadě schránek přiřadit existující definici uživatelského editoru pro evidenci pošty nebo pro pohyby pošty.Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail