Řízení výroby - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Popis

Modul Řízení výroby slouží k zadání plánu a k evidenci rozpracované výroby. Sdílí společnou datovou základnu s modulem Technická příprava výroby. Ze zadaného plánu výroby vznikají jednotlivé výrobní příkazy. Každý výrobní příkaz představuje konkrétní výrobní dávku daného dílce a v systému Helios Orange je sledován samostatně. Jednotlivé výrobní požadavky lze kapacitně plánovat a získat tak představu o kapacitním vytížení jednotlivých zdrojů.

Na výrobní příkaz lze denně vydávat materiály a polotovary, odvádět jednotlivé výrobní operace, odvádět vedlejší produkty výroby, generovat objednávky na provedení kooperačních úkonů a sledovat náběh nákladů ve skutečných cenách. Zaevidované operace mohou být přímým podkladem pro evidenci mezd. Vyrobené dílce lze odvádět na sklad hotových výrobků nebo na výrobní mezisklad popřípadě přímo převést do nadřízených výrobních celků.
Výrobní dokumentaci jednotlivých výrobních příkazů lze kdykoliv změnit a díky odchylkovému řízení všechny tyto změny archivovat.

Návaznosti na ostatní moduly systému Helios Orange:

Návaznost na Technickou přípravu výroby
Modul Příprava výroby připravuje veškeré potřebné údaje popisující technologické postupy, kusovníkové vazby a vazby nářadí. Tyto údaje jsou podkladem pro generování jednotlivých výrobních příkazů.

Návaznost na Oběh zboží
Zakládání položek nakupovaných materiálů vychází bezprostředně z kmenových karet Oběhu zboží. Každá karta materiálu má svoji kalkulační cenu, na základě které se počítají kalkulace. Také číselník vyráběných dílců a nářadí vychází z kmenových karet oběhu zboží.
Materiály, požadované modulem Řízení výroby, blokují množství na skladě. Na základě nepokrytých požadavků lze automaticky generovat jednotlivé objednávky přímo v Oběhu zboží.
Materiálové výdejky lze vystavovat na základě požadavků konkrétních výrobních příkazů.
Při odvedení z nedokončené výroby je automaticky vystavena příjemka na sklad hotových výrobků.

Návaznost na Mzdy
Odvedené výrobní operace mohou být podkladem pro úkolovou mzdu zaměstnancům. Zaevidované výrobní mzdy lze převést do modulu Mzdy-Předzpracování.

Návaznost na Zakázky
Každý výrobní příkaz může být vystaven na konkrétní zakázku. Na tuto zakázku probíhá zaúčtování.

Návaznost na účetnictví
Na všechny přírůstky a úbytky nedokončené výroby je možné definovat kontaci. Tyto pohyby nedokončené výroby je možné automaticky zaúčtovat.


další