Číselník zakázkových modifikací - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11327

Popis

Způsob výroby dílce se v některých případech může lišit oproti jeho standardní definici v TPV. Pro tyto případy atypické (zakázkové) výroby se založí tzv Kód zakázkové modifikace. Následně se pod tímto kódem zakázkové modifikace provedou požadované úpravy v TPV. Kdykoliv pak uživatel potřebuje pracovat s tímto upraveným dílcem, tak musí specifikovat o jakou úpravu se jedná neboli musí specifikovat odpovídající zakázkovou modifikaci. Bez zadání zakázkové modifikace systém vždy pracuje se standardním (neupraveným) TPV vyráběného dílce.

Zakázkové úpravy lze provádět v následujících oblastech:

 • Konstrukce a technologie vyráběného dílce - Kusovníky, operace, OPN, vedlejší produkty, atd.
 • Základní kalkulace vyráběného dílce
 • Kalkulační cena materiálů - Je možné provést úpravy vstupní ceny jen u vybraných materiálů.

Změny TPV pod zakázkovou modifikací nepodléhají změnovému řízení. Na zakázkové modifikaci se rozlišují pouze dva stavy - Schváleno/Neschváleno. Pouze schválená modifikace lze zadat do výroby. Zda je nutné provést ruční schválení dané modifikace stanovuje Řada zakázkové modifikace, v které je daná modifikace vytvořena. Řada také definuje, zda při schválování zakázkové modifikace bude probíhat proces schvalovacího řízení.

Seznam atributů

 • Číslo záznamu – Jednoznačné identifikační číslo záznamu přidělené systémem.
 • Blokováno - Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
 • Řada - Řada zakázkové modifikace.
 • Kód - Jednoznačná textová identifikace záznamu definovaná uživatelem.
 • Název - Krátký textový popis.
 • Datum TPV - Datum, ke kterému se dohledává platná dokumentace dílce ve změnovém řízení.
  Pokud údaj není vyplněn, tak se výpočty vztahují k dnešnímu datu.
 • Schváleno - Informuje, zda se jedná o schválený či neschválený záznam.
 • Autor schválení - Uživatel systému, který provedl schválení záznamu.
 • Datum schválení - Čas, ve kterém došlo ke schválení záznamu.
 • Poznámka - Dlouhý textový popis.
 • TPV modifikováno - Příznak, který informuje, zda pod daným kódem zakázkové modifikace byla zmodifikována konstrukce a technologie některého z vyráběnéch dílců.
 • Základní kalkulace modifikovány - Příznak, který informuje, zda pod daným kódem zakázkové modifikace byla zmodifikována základná kalkulace některého z vyráběnéch dílců.
 • Kalkulační cena materiálu modifikována - Příznak, který informuje, zda pod daným kódem zakázkové modifikace byla zmodifikována kalkulační cena některého z materiálů.

Funkce

Vyráběné dílce

Tato funkce zobrazí seznam vyráběných dílců, u kterých se provádí pod danou zakázkovou modifikací úpravy.

Kalkulační ceny

Funkce zobrazí seznam materiálů a jejich kalkulačních cen. U každého materiálu je buď zobrazena standardní kalkulační cena k datu TPV z lišty a nebo v případě existence zakázkově modifikované ceny je zobrazena právě tato upravená cena. Materiály, u kterých byla cena zakázkově upravena jsou ve výchozím přehledu označené příznakem zakázkové modifikace. Pomocí funkce Změna pro zakázkovou modifikaci je možné na kterémkoliv materiálu stanovit unikátní cenu pro danou zakázkovou modifikaci. Pomocí funkce Odebrání zakázkové modifikace je možné zružit úpravu ceny a vrátit se tak u daného materiálu ke standardní ceně.

Hromadné změny

Změna stavu blokace

Funkce umožní u všech označených záznamů v přehledu nastavit nový stav atributu "Blokováno".

Kopie zakázkových modifikací

Tato funkce zkopíruje veškeré provedené zakázkové úpravy vybrané zakázkové modifikace do jiné uživatelem zadané zakázkové modifikace.

Odstranění zakázkových modifikací

Funkce slouží u vybraných záznamů v přehledu ke zrušení všech zakázkových úprav.

Schvalovací řízení

Funkce zobrazí záznamy schvalovacího řízení k dané zakázkové modifikaci.

Schválení - Nastavit/Zrušit

Funkce slouží u vybraných zakázkových modifikací v přehledu k nastavení nebo zrušení vlastnosti "Schváleno".
V případě, kdy na záznamech probíhá schvalovací řízení, tak nastavení vlastnosti Schváleno podléhá úspěšnému dokončení procesu schvalovacího řízení.


další