Číselník závad - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11015

Popis

Číselník závad obsahuje seznam jednotlivých druhů závad. Tento číselník se může využívat při evidenci operací, na kterých vznikají zmetkové kusy. Ke každému zaevidovanému zmetku lze přiřadit konkrétní druh závady z tohoto číselníku. Následně pak lze podle tohoto přiřazení třídit, vyhledávat a vyhodnocovat nejčastěji se opakující závady.


Na jednotlivých pracovištích a kooperacích je možné omezit seznam druhů závad, které jsou povolené při evidenci zmetkových kusů na těchto pracovištích/kooperacích. Omezení se provádí pomocí funkce Přiřazení kódů závad.


Seznam atributů

  • Kód - Unikátní alfanumerické označení závady.
  • Název - Krátký textový popis závady.
  • Blokováno - Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
  • Platit zmetky - Přednastavení pro Evidenci výrobních operací - pokud se eviduje zmetek pod tímto kódem závady, tak je automaticky zaškrtnuto, že se zmetky mají platit - zmetkové kusy mají být součástí mzdy.


Funkce

Přiřazení pracovišť

Funkce zobrazí seznam pracovišť a kooperací, které jsou přiřazeny k dané závadě. Přiřazení slouží k omezení výběru kódů závad při evidenci zmetků na konkrétním pracovišti/kooperaci. Přiřazení je možné provádět i z druhé strany - např. přímo z Číselníku pracovišť.další