Číselník variant plánu - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11007

Popis

Číselník variant plánů slouží k uložení jednotlivých Předběžných plánů od jednotlivých uživatelů systému. Narozdíl od předběžného plánu, který je na uživatele (každý uživatel vidí pouze ten svůj plán), tak tento číselník je společný všem uživatelům systému Helios Orange.
Po vytvoření předběžného plánu si uživatel může tento svůj plán uložit do Číselníku variant plánu a tím jej zpřístupnit ostatním uživatelům. U varianty plánu rozlišujeme variantu veřejnou a neveřejnou. Pokud se jedná o veřejnou variantu, tak tuto variantu může kdokoliv přepsat či vymazat. Pokud však uživatel založí neveřejnou variantu, může tuto variantu kdokoliv načíst ve svém předběžném plánu, ale její obsah může změnit či celou variantu smazat pouze autor dané varianty.
Varianty plánu lze načítat i v ostrém plánu výroby v modulu Řízení výroby.


Seznam atributů

  • Označení - Unikátní alfanumerické označení varianty plánu.
  • Název - Krátký textový popis.
  • Veřejný - Udává, zda se jedná o veřejnou či neveřejnou variantu plánu. Neveřejnou variantu může měnit pouze autor dané varianty plánu.
  • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis.
  • Autor - Autor dané varianty plánu.


Funkce

Zobrazeni předběžného plánu

Funkce zobrazí pro aktuální variantu plánu uložený předběžný plán. Přehled je zobrazen pouze pro čtení, není možné provádět žádné úpravy.
Úpravy se provádí tím způsobem, že se daná varianta plánu znovu načte do Předběžného plánu, zde se upraví a opětovně se uloží zpět do dané varianty plánu.


další