Číselník výrobních profesí - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11368

Popis

Výrobní profesí rozumíme kvalifikaci, která může být zapotřebí ve výrobním procesu dané firmy. Jedná se například o svářeče, jeřábníky a podobně. V definici profese pak můžeme specifikovat konkrétní osoby (Personální zdroje), které mají potřebnou kvalifikaci k vykonávání dané profese.

Tyto výrobní profese se využívají v definici technologického postupu vyráběných dílců. Zde technolog stanovuje, které konkrétní profese bude vyžadovat při provedení konkrétní operace. Následně v modulu Kapacitního plánování se při plánování operací výrobních příkazů může zohlednit i kapacity jednotlivých personálních zdrojů požadovaných profesí, které jsou nutné k vykonání dané operace.

Seznam atributů

  • Blokováno - Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
  • Profese - Jednoznačný identifikátor profese
  • Název - Krátký textový popis profese.
  • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis.


Parametry pokročilého kapacitního plánování:

  • Zahrnout do kapacitního plánování - Určuje, zda požadavky na danou profesi budou kapacitně plánovány a nebo zda budou z procesu kapacitního plánování vyřazeny.
  • Způsob blokování kapacit profese, Povolit změnu výrobního personálního zdroje v rámci jedné dávky - Toto nastavení je využito v modulu Pokročilé plánování výroby. V popisu tohoto mudulu se nachází i detailnější vysvětlení těchto parametrů.
    Nastavení se uplatní u operací vyžadujících danou profesi a toto nastavení je nadřazeno globálnímu nastavení jednotlivých kapacitních plánů.


Seznam konkrétních personálních zdrojů, které jsou přiřazeny k dané profesi se nachází v editoru na záložce Výrobní personální zdroje. Zde je možné provádět Přidání či Odebrání personální zdroje ze seznamu. Současně je možné definovat Prioritu, pomocí které je možné některé personální zdroje upřednostnit v procesu kapacitního plánování.

Funkce

Import profesí z modulu Mzdy

Tato funkce umožní naimortovat do čísleníku výrobních profesí již definované profese v modulu Mzdy.


Přehledy

Inverze profese

Touto volbou se po zadání datumu TPV zobrazí inverzní stromový rozpad aktuální výrobní profese. V přehledné formě je vidět, v kterých operacích při výrobě konkrétních dílců je využita daná profese (1. úroveň stromového rozpadu) a do kterých vyšších celků dané dílce vstupují.

Výrobní operace

Zobrazí se přehled všech výrobních operací modulu Řízení výroby, které využívají danou profesi.

Fronta práce

Přehled zobrazuje seznam všech výrobních operací zadaných ve výrobě, které využívají danou profesi a ještě nebyly odvedeny - jsou živé.


další