Číselník výrobních poznámek - Výroba

Z WikiOrange
Verze z 7. 12. 2010, 11:53, kterou vytvořil Gatema (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

BID11273

Popis

Číselník výrobních poznámek slouží k evidenci často používaných formulací poznámek. Takto předdefinované poznámky je pak možné využít při zakládání záznamů v různých oblastech modulu Řízení výroby. Mezi tyto oblasti patří:

 • Výrobní plán
 • Výrobní příkazy
 • Evidence výrobních operací
 • Kooperační objednávky
 • Položky kooperačních objednávek
 • Evidence kooperací
 • Ostatní přímé náklady

U každé poznámky z číselníku se tedy definuje seznam oblastí, ke které náleží. Současně je možné stanovit některou poznámku jako přednastavenou. V tom případě se při zakládání např. záznamu do Výrobního plánu automaticky do poznámky tohoto nového plánu vloží přednastavená poznámka pro tuto oblast.

Tento seznam poznámek je také dostupný v dané oblasti, pro kterou je definován. Například přímo v editoru Výrobního plánu se nachází akce "Číselník výrobních poznámek". Po aktivaci této funkce se zobrazí přehled poznámek, které jsou definované pro tuto oblast. Výběrem poznámky ze zobrazeného přehledu dojde k přidání vybrané poznámky k poznámce editovaného výrobního plánu.


Seznam atributů

 • Číslo záznamu - Jednoznačné identifikační číslo záznamu přidělené systémem.
 • Popis - Krátký textový popis poznámky.
 • Poznámka - Konkrétní poznámka z číselníku.
 • Přednastaveno - Stanovuje, zda dané poznámka z číselníku je přednastavená pro danou oblast.
 • Výrobní plán, Výrobní příkazy, Evidence výrobních operací, Kooperační objednávky, Položky kooperačních objednávek, Evidence kooperací, Ostatní přímé náklady - Specifikace konkrétní oblasti.


další