Číselník syntetických účtů - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID136 Formulář syntetického účtu

Přehled Číselník syntetických účtů je přehledem všech syntetických účtů ve smyslu Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro dané subjekty (např. pro podnikatele) a slouží zejména jako podpora rychlého zadávání účtů do Účtového rozvrhu. Důsledkem je, že se Vám při zadání nového analytického účtu předvyplní např. zda je účet Rozvahový nebo Výsledkový atd.

Přehled Číselník syntetických účtů otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Účetnictví, Účtový rozvrh, Číselník syntetických účtů.

Číselník syntetických účtů


V přehledu Číselník syntetických účtů jsou uvedeny: číslo syntetického účtu, jeho název podle výše citovaného Opatření, druhý název účtu, jeho povaha (Rozvahový,Výsledkový, Podrozvahový), umístění účtu v rozvaze - Rozvaha A/P (Aktivní, Pasivní, Nesledovat, Dle aktuálního zůstatku), povaha účtu ve výsledovce - Výsledovka (Daňový, Nedaňový, Nesledovat), uzávěrkový charakter, uzávěrkový charakter pro podroz. účty. Přehled číselník syntetických účtů je uživatelsky přístupný, tj. údaje uvedené na jednotlivých syntetických účtech lze editovat, v případě legislativních změn lze zadávat nové účty, případně lze nepotřebné účty rušit.

V případě potřeby je možné Číselník syntetických účtů naimportovat z adresáře SYSTEM, který se nachází v instalaci systému Helios Orange. Importovat je možné Číselník syntetických účtů pro podnikatele (vytvoří se automaticky při vygenerování databáze), pro příspěvkové organizace, pro nepodnikatelské subjekty a pro bankovní sektor. Rovněž je možné naimportovat Číselník syntetických účtů např. pro země Slovensko a Německo.


Formulář syntetického účtu

Formulář pro pořízení syntetického účtu v přehledu číselníku syntetických účtů otevřete v přehledu číselník syntetických účtů stiskem tlačítka Nový záznam nebo stiskem klávesy <F2> případně klepnutím pravého tlačítka myši v přehledu číselníku syntetických účtů a výběrem volby Nový…


Formulář syntetického účtu


Hlavní údaje

V této oblasti se zadávají základní informace o daném syntetickém účtu.


Číslo účtu

Maximálně třímístný povinný údaj, číslo syntetického účtu směrného účtového rozvrhu.


Název účtu

Povinný údaj – název daného syntetického účtu – dle směrného účtového rozvrhu.


Druhý název účtu

Nepovinný údaj, můžete zadat upřesňující specifikaci k danému účtu nebo např. název daného syntetického účtu v cizím jazyce.


Povaha účtu

Otevřením pole se seznamem vyberete povahu účtu z možností:

 • Podrozvahový
 • Výsledkový
 • Rozvahový


Rozvaha A/P

Toto pole se seznamem je aktivní pouze pro rozvahové účty. Otevřením pole se seznamem vyberete povahu rozvahových účtu z hlediska postavení v rozvaze z možností:

 • Nesledovat
 • Aktivní
 • Pasivní
 • Dle aktuálního zůstatku

Dle aktuálního zůstatku – pokud se zůstatek účtu nachází na straně MáDáti, bude zobrazen mezi aktivními účty, pokud se zůstatek účtu nachází na straně Dal, bude zobrazen mezi pasivními účty.

Tip Podle nastavení parametru v položce Rozvaha A/P bude také ovlivněna funkcionalita pro definici řádků na rozvaze – viz kapitola Výkazy. Když je nastaveno Nesledovat, nelze zadávat číslo řádku rozvahy. Pro nastaveni Aktivní je přístupná definice pro definování řádku v části aktiv rozvahy, pro nastaveni Pasivní je přístupná definice pro definování řádku v části pasiv rozvahy a při nastavení dle aktuálního zůstatku je přístupná definice pro definování řádku v obou částech rozvahy.


Výsledovka D/A

Toto pole se seznamem je aktivní pouze pro výsledkové účty. Otevřením pole se seznamem vyberete povahu výsledkových účtu z hlediska zákona o dani z příjmu (stavy daného účtu ovlivňují nebo neovlivňují základ pro výpočet daně z příjmu).

 • Nesledovat
 • Daňový – (zahrnuje se do základu pro výpočet daně z příjmu)
 • Nedaňový – (nezahrnuje se do základu pro výpočet daně z příjmu)


Uzávěrkový charakter

Pole se seznamem, vybíráte z možností:

 • (není)
 • Účet zisků a ztrát
 • Konečný účet rozvážný
 • Počáteční účet rozvážný
 • Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

U většiny účtů bude nastavení (není), toto pole vyplňujete u účtů, pomocí kterých se provádí uzavírání období (701, 702..)


Uzávěrkový charakter pro podrozvahové účty

Pole se seznamem, vybíráte z možností:

 • (není)
 • Účet uzavření podrozvahových účtů
 • Účet otevření podrozvahových účtů
 • Účet uzavření i otevření podrozvahových účtů

U většiny účtů bude nastavení (není), vyplníte pouze u účtů, pomocí kterých se provádí uzavírání období a převod podrozvahových účtů.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail