Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Číselník služeb - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10549 "Číselník služeb" H6225

V tomto číselníku musíte mít všechny služby, které chcete v modulu Doprava fakturovat. Tento seznam je přístupný volbou Doprava, Fakturace, Číselník služeb v hlavní stromové nabídce systému.


Upozornění UPOZORNĚNÍ Ještě než začnete do tohoto číselníku zadávat první dopravní služby, je potřeba v Nastavení parametrů na záložce Základní údaje nastavit dopravní služby do pole Skupina zboží. Podle této skupiny program rozliší dopravní služby od ostatních. Pokud dopravní služby nebudou takto nastaveny, systém nedovolí služby do číselníku zapsat.


Tlačítkem Nový v přehledu služeb otevřete jednoduchý vstupní formulář pro evidenci nové dopravní služby, na kterou chcete vytvářet fakturační příkazy.


Formulář služby obsahuje následující pole:

Registrační číslo (povinné)

Toto pole jednoznačně identifikuje službu v celém systému Helios Orange. Systém kontroluje duplicitu tohoto čísla nejen v rámci dopravních služeb, ale i v rámci služeb v modulu Sklady.

Název 1-4

Textové pole určené pro název služby. Druhé dva řádky můžete využít např. pro jazykové mutace názvu dopravní služby.

MJ výstup

Textové pole pro označení měrné jednotky poskytované služby. Zadáváte pomocí návazného číselníku Měrné jednotky nebo vyplníte přímo z klávesnice. Pokud zadáváte ručně, musí být jednotka uvedena v číselníku měrných jednotek.

Upozornění V systému Helios Orange existuje pouze jeden společný číselník zboží a služeb, který je dostupný z modulu Sklady, Kmenové karty. Toto zboží a služby se člení do skupin. Číselník skupin je dostupný z hlavní nabídky Sklady, Konstanty a číselníky, Skupiny karet. Pro rozlišení dopravních služeb od ostatních služeb, byla přijato pravidlo, že všechny dopravní služby budou zařazeny pouze do jedné skupiny (pouze tyto služby z této jedné skupiny "doprava" budou dostupné z číselníku služeb v modulu Doprava). Kód této služby závisí na údaji Skupina zboží v Nastavení parametrů modulu Doprava.


Sazbu DPH pro danou dopravní službu lze nastavit akcí Sazba DPH, a to pro vstup, výstup a zemi s místem plnění.


další