Číselník odchylek - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11090

Popis

Veškeré změny ve výrobní dokumentaci výrobních příkazů v modulu Řízení výroby probíhají pod číslem odchylky. Při vytvoření nového požadavku, při zrušení nebo při opravě požadavku systém bude vyžadovat zadání neplatné odchylky, pod kterou provede danou změnu dokumentace. Mezi požadavky, které podléhají odchylkovému řízení, řadíme: Materiály a polotovary pro výrobuVýrobní operaceVedlejší produkty z výroby

Pod jedním číslem odchylky může být zaevidován libovolný počet změn na různých výrobních příkazech. V přehledech je zobrazován vždy poslední existující stav výrobní dokumentace - platný či neplatný, ale pouze u platné dokumentace (daná odchylka má nastavenou platnost) je možné provádět návaznou evidenci (např. výdej materiálu, zaevidování operací, atd.).
Odchylkované záznamy se stanou platnými v okamžiku nastavení platnosti dané odchylky pomocí funkce Nastavení platnosti. To znamená, že u odchylek se nenastavuje datum platnosti jako je tomu ve změnovém řízení v modulu TPV.

Pokud si uživatel systému Helios Orange nepřeje archivovat jednotlivé změny v dokumentaci, tak je možné odchylkové řízení vypnout pomocí tzv. permanentní odchylky. Jedná se o platnou odchylku s příznakem "permanentní". Pokud taková odchylka je založena, tak ve všech funkcích, které standardně vyžadovaly zadání odchylky z Číselníku odchylek je tato potřeba potlačena a je zde automaticky vybrána právě tato permanentní odchylka. Jakékoliv provedené změny ve výrobní dokumentaci jsou pak ihned platné.


Seznam atributů

 • Řada - Odkaz na řadu odchylek, v které je daná odchylka vystavena.
 • Odchylka - Alfanumerické unikátní označení odchylky v rámci jedné řady.
 • Název - Krátký textový popis..
 • Zodpovědný zaměstnanec - Odkaz na zaměstnance, který nese zodpovědnost za provedení odchylky. Nepovinný údaj.
 • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis.
 • Autor platnosti - Jméno uživatele, který nastavil platnost odchylky.
 • Datum nastavení platnosti - Skutečné datum nastavení platnosti - časový okamžik, kdy bylo provedeno nastavení platnosti.
 • Platnost - Příznak platnosti odchylky.
 • Permanentní - Příznak permanentní odchylky.
 • Navrhovatel - Jméno uživatele systému, který pořídil danou odchylku do Číselníku odchylek.
 • Datum návrhu - Datum založení dané odchylky do Číselníku odchylek.


Funkce

Schvalovací řízení

Funkce zobrazí záznamy schvalovacího řízení k dané odchylce.

Nastavení platnosti

Tato funkce provede nastavení platnosti u vybrané neplatné odchylky. Pokud je u dané odchylky definováno schvalovací řízení, tak nutnou podmínkou pro nastavení platnosti je úspěšné schválení uvnitř schvalovacího procesu této odchylky.

Zrušení platnosti

Tato funkce provede zrušení platnosti u vybrané platné odchylky. Zrušit platnost odchylky můžete pouze v případě, pokud dané odchylkované výrobní požadavky neprošly návaznou evidencí.


Seznam oblastí ovlivněných odchylkou

BID11042

Funkce zobrazí seznam odchylkovaných oblastí, které byly ovlivněny aktuální odchylkou v přehledu.
Mezi odchylkované oblasti patří:
- Materiály a polotovary pro výrobu
- Výrobní operace
- Vedlejší produkty z výroby


Pro každou nalezenou oblast je možné pomocí funkce Zobrazit zobrazit přehled konkrétních požadavků z dané oblasti, které byly touto odchylkou ovlivněny. V zobrazeném přehledu je vždy zobrazen poslední stav každého požadavku. Položky zrušené pod odchylkou jsou zobrazeny šedým písmem. Detailní přehled o odchylkách na konkrétní položce je možné zobrazit pomocí funkce Historie dokladu. V tomto přehledu je také možné zrušit rozpracovanou odchylku na konkrétním požadavku a vrátit se tak na původní stav. Slouží k tomu volba Zrušení neplatné odchylky.

Permanentní odchylka

Nastavit
Funkce provede pro aktuální odchylku v přehledu nastavení příznaku - permanentní. Tuto vlastnost lze nastavit pouze na neplatné odchylce. Po nastavení příznaku se daná odchylka prohlásí za platnou a současně permanentní. V databázi může existovat maximálně jedna permanentní odchylka.
Pro provedení této akce je vyžadováno správcovské heslo systému Helios Orange.

Zrušit
Funkce provede zrušení příznaku permanentní odchylky - odchylka zůstává ale i nadále platná, není však již permanentní. Po vypnutí příznaku je možné opět použít plnou funkcionalitu odchylkového řízení.


další