Číselník kalkulačních vzorců - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11225

Popis

Kalkulační vzorec slouží k úpravě jednotlivých složek kalkulační ceny výrobku při jejím výpočtu. Pomocí vzorce je možné výslednou kalkulační cenu ovlivnit hned v několika směrech:

 1. V editoru vzorce pomocí zaškrtávátek určujeme, zda daná složka kalkulačního vzorce má být součástí nápočtu, či má být tato složka nulová. V případě složky "materiál" máme možnost při výpočtu plánované kalkulace vybrat jednu ze tří cen, které je možné definovat v kalkulačních cenách materiálu. Při výpočtu skutečných nákladů v modulu Řízení výroby toto rozlišení u ceny za materiál postrádá význam.
 2. Pomocí výběrové komponenty můžeme rozhodnout zda daná složka ceny výrobku má být načítaná za Základních kalkulací - cena je pevně daná - volba P nebo zda složka ceny je počítaná z kalkulačních cen (v případě nápočtu plánovaných kalkulací) nebo ze skutečných nákladů v Řízení výroby (např. při nápočtu odváděcí ceny výrobku) - cena je vypočtená - volba V.
 3. Pomocí koeficientu u konkrétní složky kalkulační ceny se může výsledná hodnota navýšit (koeficient > 1) či ponížit (koeficient < 1). Pokud si přejete složku navýšit o 10 %, pak koeficient bude roven hodnotě 1,10.


Seznam atributů

 • Kód - Jednoznačné textové označení záznamu.
 • Název - Krátký textový popis.
 • Pozice zaokrouhlení - Určuje, na kolik desetinných míst, se konečný výsledek, který vznikl pomocí tohoto vzorce, zaokrouhlí.
 • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis.

dále následují atributy, které specifikují způsob výpočtu jednotlivých složek kalkulační ceny. Jedná se o následující složky:

 • Materiál – Cena za materiály. V případě výpočtu plánovaných kalkulací při volbě V určuje, že se hodnota počítá z atributu "Cena" kalkulační ceny materiálů.
 • Materiál1 – Cena za materiály. V případě výpočtu plánovaných kalkulací při volbě V určuje, že se hodnota počítá z atributu "Cena1" kalkulační ceny materiálů.
 • Materiál2 – Cena za materiály. V případě výpočtu plánovaných kalkulací při volbě V určuje, že se hodnota počítá z atributu "Cena2" kalkulační ceny materiálů.
 • Mat. Režie - Materiálová režie - Cena za materiálovou režii.
 • Mzda – Celkové mzdové náklady.
 • Koop - Kooperace – Cena za kooperace.
 • Režie (S) - Režie střediska.
 • Režie (P) - Režie provozu.
 • RežiePrac - Režie pracoviště.
 • NáklPrac - Náklady pracoviště.
 • OPN - Cena za ostatní přímé náklady.
 • Vedlejší produkt - Výnos z vedlejších produktů - Cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
 • Nářadí - Opotřebení nářadí – Celková cena za opotřebení přípravků a nářadí.
 • Nespecifikované náklady - Jedná se o speciální složku kalkulačního rozpadu ceny, která se vyskytuje pouze v Řízení výroby při evidenci skutečných nákladů. Při výpočtu plánované kalkulace tato složka nemá význam. Způsob vzniku této složky viz Nespecifikované náklady.


další