Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Úvod - Fakturace

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Modul Fakturace umožňuje:

  • zadávání došlých faktur, vystavování platebních příkazů a účtování, sledování závazků (saldokonta)
  • vystavování vydaných faktur, tisk, rozesílání mailem, účtování, sledování pohledávek (saldokonta)
  • vystavování vzájemných zápočů, upomínek, penalizačních faktur, účtování zápočtů a penalizačních faktur

Sledujete daňové i nedaňové doklady, tuzemské i zahraniční. Pokud potřebujete, vytvořte si více číselných řad faktur (dobropisů).

Upozornění Při úplně prvním spuštění programu se řada číselníků předvyplní. Záznamy (útvar v organizační struktuře, základní řady dokladů, skupiny karet apod.) můžete využít a začít pracovat, upravit je nebo je smazat a definovat pro svoji potřebu záznamy nové.

Fakturu (vydanou, přijatou) vystavíte buď pouhým vypsáním textu nebo zařazením fakturačních položek z "katalogu" nebo použijete jako podklad pro vystavení faktury doklady z jiných modulů (nejčastěji Oběh zboží).

Fakturační položky zadáváte do jednotného "katalogu" Kmenové karty společného pro moduly Fakturace, Sklady, Nákup a prodej. Jako podklad pro vystavení faktury využijete např. Došlé objednávky nebo Výdejky. Na vydanou fakturu lze také převést Doklady Fakturační příkazy modulu Doprava.

Pro práci máte k dispozici řadu akcí sdružených v pásu karet na jednotlivýchh kartách. K základním funkcím patří vystavení, tisk nebo zaúčtování faktury. Mezi základní patří i funkce pro práci s přehledem jako jsou Nastav, Povolit seskupování nebo MS Office (převedení obsahu přehledu např. do formátu *.xlsx).

Zajímavá je např. funkce pro sledování úhrad vydaných faktur přímo v přehledu Vydané faktury (sestaveno z prvotních dokladů).

Tato část dokumentace je členěna následujícím způsobem:

  • Co udělat, aby bylo možné modul využívat (Než začnete…).
  • Jak pracovat s přehledy modulu Fakturace. Pořadí kapitol odpovídá jednotlivým volbám hlavní nabídky systému Helios Orange.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail