Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Úvod - Evidence pošty

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Modul Evidence pošty umožňuje:

  • evidování všech došlých a odeslaných zásilek a jejich filtrování podle libovolných kritérií, např. podle typu zásilky, odesílatele, adresáta apod.
  • zadávání a evidenci přijatých faktur s návaznou evidencí v modulu Fakturace
  • přímé propojení s webovou aplikací Informační systém datových schránek (ISDS) a přihlášení do dané datové schránky aktuálním uživatelem nebo systémem (kvalifikovaným certifikátem) - submodul Datové schránky
  • sledování pohybů pošty uvnitř organizace i mimo ni
  • tisk seznamu evidovaných zásilek podle zvoleného filtru
  • jednoduchý přenos údajů do MS Excelu a MS Wordu


Vlastnosti modulu:

  • V modulu Evidence pošty si vytváříte vlastní číselník schránek, tedy přehledy zásilek stejného charakteru (přijaté faktury, obchodní nabídky, časopisy, datové schránky apod.).
  • U každé zásilky máte možnost sledovat její pohyby, tedy kdy a komu byla předána, a to od data zaevidování až po současné datum.
  • Ke každé zaevidované přijaté faktuře máte navíc možnost zobrazit si její detaily přímo z modulu Fakturace.


Upozornění Pokud využíváte komunikace modulů Evidence pošty a Fakturace, a požadujete, aby pořadové číslo přijaté / vydané faktury zaevidované v modulu Evidence pošty bylo navázáno na stejné číslo v modulu Fakturace, je třeba v: Konfigurace / Správa systému – Systémové konstanty – Firemní - Evidence pošty nastavit atribut Filtr na pořadové číslo při spojení došlé/odeslané pošty a faktury na hodnotu Používat. Tato volba je přednastavena.Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail