Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Úvod - Celní sklady

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Tato část dokumentace systému je členěna následujícím způsobem:

 • Co udělat ze všeho nejdříve (Než začnete…).
 • Souhrnný popis vlastností modulu.
 • Jak pracovat s přehledy modulu Celní sklady (pořadí kapitol odpovídá jednotlivým volbám hlavní nabídky systému Helios Orange, které je potřeba nastavit a ve kterých se pracuje).

Modul Celní sklady v systému Helios Orange znamená nejen evidenci celního skladu. Najdete zde samozřejmě základní evidence druhů zboží na skladě, evidenci pohybových dokladů, stavy skladů, výpočty celní hodnoty a další funkce určené pro práci s celními sklady, ale i vazby na modul Celní případy. To umožňuje využít potenciálu vazeb a souvislostí s vedením celního skladu a vystavováním celních dokumentů.

Principielně modul Celních skladů funguje tak, že se vede nejpodrobnější možná evidence a z ní se poté vychází při další práci. Funkčně se tato zásada projevuje tak, že např. nejprve vystavíte Celní příjemku. Z této celní příjemky pak můžete vygenerovat JSD do modulu Celní případy. Z tohoto JSD pak je program schopen doplnit některé údaje zpět do celní příjemky jako např. Evidenční číslo přidělené Celním úřadem apod. Naskladněné položky (neboli jednotlivé příjmy na celním skladě) se poté vydávají z celního skladu pomocí Celních výdejek, ze kterých se generují obdobně jako z celních příjemek generuje doklad JSD či NCTS Tranzit vydaný. Program umožňuje sledovat i tzv. Místní řízení či Aktivní zušlechťovací styk.

Při práci v modulu Celní sklady využijete řadu číselníků. Jednotlivé položky v číselníku Organizační struktura fungují jako jednotlivé celní sklady, tudíž je možné v jedné databázi sledovat v evidenci více celních skladů. Položky zboží (nebo druhy či karty zboží) celního skladu zadáváte do jednotného „katalogu“ Zboží a služby a pak si v konkrétním celním skladu (což je přehled Stav skladu, který vždy zobrazuje konkrétní celní sklad) z „katalogu“ vybíráte, jaké položky budete na konkrétním skladě mít. V číselníku Druhy dokladů pohybu zboží si definujete, jaké druhy dokladů (celní příjemka, celní výdejka) a v jakých číselných řadách budete v modulu Celní sklady používat. Jednotlivé organizace, které budete v evidenci používat, můžete zadávat v Číselníky, Organizace.

Upozornění Při úplně prvním spuštění programu se řada číselníků předvyplní. Záznamy (útvary v organizační struktuře, základní druhy dokladů, skupiny zboží apod.) můžete využít a začít pracovat. Nebo je můžete upravit nebo smazat a definovat pro svoji potřebu záznamy nové.

Pro práci s doklady a ostatními údaji modulu máte k dispozici řadu funkcí místní nabídky jednotlivých přehledů. K základním funkcím patří vystavení, oprava nebo tisk dokladu. Mezi základní patří i funkce pro práci s přehledem jako jsou Povolit seskupování, Nastav nebo MS Office.


Než začnete

Co potřebujete vědět a udělat, než začnete pracovat s modulem Celní sklady.

 • Konstanty - nastavte si základní vlastnosti modulu Celní sklady, které platí i pro modul Oběh zboží.
 • Organizační struktura - nastavte a vyberte si celní sklady.
 • Zboží a služby - vytvořte si „položky skladu“, se kterými budete v evidenci pracovat.
 • Druhy dokladů pohybu zboží - nadefinujte si, jaké doklady a v jakých číselných řadách budete používat.
 • Organizace - seznamte se s vlastnostmi číselníku Organizace.
 • Způsoby vystavení - naučte se, jak zařadit položku na doklad.
 • Ostatní číselníky - podívejte se, jaké další „pomůcky“ využijete při práci v modulu Celní sklady.
 • Celní případy - seznamte se s vazbou modulu Celní sklady na číselníky modulu Celní případy.
 • Tiskové formuláře - jak zařídíte, aby vystavené doklady vypadaly podle vašich představ.
Upozornění UPOZORNĚNÍ Následující řádky jsou stručným návodem. Další a podrobnější informace najdete v kapitolách, které přímo popisují práci s vybranými přehledy.


Konstanty

Upozornění Konstanty, které budou popisovány v následující kapitole, jsou společné pro nastavení modulů Celní sklady a Oběh zboží (tedy i pro běžný necelní sklad).

Nastavení konstant důležitých pro modul Celní sklady (a Oběh zboží) vyvoláte z pruhu nabídek, volba Možnosti, Konfigurace/správa systému. Zobrazí se okno Helios Orange - Konfigurace.

V levé části vyberte volbu Oběh zboží. V pravé části se zobrazí konstanty. Popsány jsou ty, na které nesmíte zapomenout.


Délka registračního čísla zboží

Registrační číslo je spolu se skupinou zboží (viz kap. Zboží a služby) základním údajem položky. Podle skupiny zboží a registračního čísla vidíte seznam položek na skladě. Touto konstantou nastavíte maximální délku registračního čísla. Přednastavená hodnota je 6 míst. Maximální hodnota je 15 míst.


Způsob zarovnání registračního čísla zboží

Určujete, Jak budou zarovnávána registrační čísla zboží.

Více o konstantách viz kap. Konfigurace/správa systému.

Upozornění Systémové konstanty je nutné nastavit před začátkem práce v modulu. Během provozu nelze nastavení měnit.

další