Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Úvod - Celní případy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Pokud jste zakoupili samostatný program CLA IQ, chápejte všechny odkazy na systém Helios Orange jako odkazy na CLA IQ. Taktéž některé vzorové obrazovky mohou obsahovat ukázky jiných částí systému Helios Orange než obsahuje program CLA IQ. Nikdy však není ohrožena smysluplnost dokumentace.

Modul Celní případy je nejdůležitější částí programu CLA IQ. Najdete zde prostředky ke zpracování dovozních, vývozních a tranzitních operací, celní sazebník včetně sazebníku DPH a spotřebních daní, seznamů licencí, preferenčních sazeb, kvót a odkazů na související předpisy. Najdete zde i znění základní celní legislativy a seznamy všech kódů používaných v celních deklaracích.

Upozornění K modulu lze dokoupit submodul SCP a zjednodušené postupy určený těm firmám a deklarantům, kteří si dohodli s CÚ zjednodušené postupy při dovozu nebo vývozu zboží. Umožní zpracování SCP (souhrnného celního prohlášení), zjednodušeného dovozu Z-řady a zjednodušeného vývozu Y-řady.


Při práci v modulu Celní případy využijete řadu číselníků. Z číselníku Organizace lze přebírat adresy a DIČa do celních formulářů, v modulu Oběh zboží můžete vyplnit číselník skladových karet a z něj přebírat popis a celní zařazení do odstavců 31 a 33 JCD i do ostatních celních formulářů.

Pro práci s celními deklaracemi a ostatními údaji modulu, které jsou uspořádány do jednotlivých přehledů, máte k dispozici řadu funkcí místní nabídky přehledu. K základním funkcím patří vystavení, tisk nebo oprava dokladu. Mezi základní patří i funkce pro práci s přehledem jako jsou Nastav nebo MS Office. Pro komunikaci s CÚ použijete Zprávy při převodu na disketu nebo při odesílání elektronickou poštou či prostřednictvím VAN operátorů. Doručeny a odpovědi slouží pro příjem informací od celní správy.

Tiskové sestavy pro potřebu Vaší firmy nebo požadované celním úřadem (např. měsíční seznam vystavených zjednodušených deklarací) získáte formou Opisu přehledu. Stačí použít jeden z předdefinovaných filtrů nebo si vytvořit vlastní, vybrat jej ze seznamu filtrů, spustit Opis a můžete tisknout.

První kroky

Než začnete vyplňovat první celní deklaraci, musíte provést několik jednoduchých úkonů. Jedná se především o Nastavení parametrů a Import aktuálních dat. Dále si můžete v modulu Oběh zboží vytvořit katalog zboží, které budete vyvážet či dovážet a zapsat údaje o obchodních partnerech do číselníku Organizace. Později si můžete pomocí funkce Nastav přizpůsobit svým potřebám vzhled seznamu vytvořených deklarací.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Šafránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail