Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Úvod - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledáníModul Banka umožňuje pořizování, evidenci, tisk a následné exportování platebních příkazů do bankovního programu příslušného peněžního ústavu. Existuje automatická provázanost mezi modulem Banka a moduly, kde je možné platební příkazy vystavovat. Platební příkazy, které vystavíte v jiných modulech, např. v účetnictví, se automaticky objeví v přehledech platebních příkazů. Aby bylo možné provádět export do bankovního programu, je nutné, abyste vlastnili skript konkrétní banky. Samotný modul Banka bez příslušného skriptu, neumožňuje export platebních příkazů, ale umožňuje pouze jejich pořizování, evidenci a tisk. Komunikace s bankovním programem je možná také v opačném směru. Znamená to, že do modulu Banka lze importovat bankovní výpisy z bankovního programu a dále s nimi pracovat, tzn. lze je především automaticky zaúčtovat do modulu Účetnictví, popř. tisknout.

Upozornění Pro jednodušší orientaci v následujícím textu uvádíme rozdíly mezi používanými pojmy.
Pod pojmem Bankovní program rozumíme program, který vám dodává konkrétní bankovní ústav (např. program Komerční banky).
Pojmem Modul Banka rozumíme modul programu Helios Orange, se kterým se v následujících řádcích budete seznamovat.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail